οδός Ξενομήδη

Στην οδό Ξενομήδη στο Νοσοκομείο

28/11/2022 - 08:43

Ο Ξενομήδης, Έλληνας ιστοριογράφος του 5ου αιώνα π.χ. συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Ιάμβλιχου στο Συμπόσιο για τις γυναίκες της...

Στην οδό Ξενομήδη στο Νοσοκομείο

26/11/2022 - 08:49

Ο Ξενομήδης, Έλληνας ιστοριογράφος του 5ου αιώνα π.χ. συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Ιάμβλιχου στο Συμπόσιο για τις γυναίκες της...