5,5 εκατομμύρια ευρώ για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις στο Β. Αιγαίο

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων μέχρι και 70%!
Παρ, 17/01/2020 - 15:29

Δύο προγράμματα, συνολικού ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ,  από τα οποία οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες μπορούν να εξασφαλίσουν, υπό προϋποθέσεις, χρηματοδότηση που ανέρχεται μέχρι και 70%, τρέχουν αυτήν την περίοδο από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου.

Πρόκειται για προγράμματα, που όπως είπε στο Ράδιο «Αλήθεια» ο σύμβουλος του Επιμελητηρίου Χίου, Γιώργος Περρής, μπορούν να δώσουν την ώθηση να ξεκινήσει μια επιχειρηματική προσπάθεια, ωστόσο η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από το πόσο ο εν δυνάμει επενδυτής έχει μελετήσει σωστά το εγχείρημα, έχει κάνει έρευνα αγοράς και λειτουργεί επαγγελματικά .

Το πρώτο που έχει προκηρύξει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, αφορά στην  ''Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3'' και στοχεύει στην προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.

Τα επενδυτικά σχέδια μπορούν να έχουν προϋπολογισμό από 20.000 έως 300.000 ευρώ και σε περίπτωση που περιλαμβάνουν και την πρόσληψη ενός εργαζομένυ τότε η χρηματοδότηση φτάνει και στο 70%.

Το πρόγραμμα καλύπτει κυρίως επιχειρήσεις μεταποίησης, παροχής υπηρεσιών, χονδρεμπόριο.

Το δεύτερο πρόγραμμα, από το ΕΣΠΑ Βορείου Αιγαίου, αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων και νέων επιχειρήσεων για την αξιοποίηση πατεντών, καινοτομιών και νέων παραγωγικών/επιχειρηματικών ιδεών για τη βελτίωση της παραγωγικής τους δραστηριότητας ή/και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Μέσω αυτού ενισχύονται επιχειρήσεις τουρισμού, εμπορίου, μεταποίησης και υπηρεσιών που καταθέτουν επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό έως 300.000 ευρώ. Περιλαμβάνονται δαπάνες για κτιριακά, εξοπλισμό, συμβουλευτικές υπηρεσίες, συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις, για ενσωμάτωση καινοτομιών και μισθολογικού κόστους προσωπικού.

Και σ’ αυτήν την περίπτωση ο ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε ποσοστό 60 % επί του προϋπολογισμού και μπορεί να ανέλθει σε 70 %, σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού για τουλάχιστον 1 εργαζόμενος μισθωτής εργασίας.

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων λήγει στις 31 Μαρτίου 2020.

Σχετικά Άρθρα