7 εκατομμύρια ετησίως για να παράγει έργο η ΔΕΥΑΧ

Παρουσίαση της δημοτικής επιχείρησης, του έργου και των υποχρεώσεών της από τον Β. Μυριαγκό
Τρί, 23/06/2020 - 14:33

Πόσοι από εμάς γνωρίζουν ότι τα δίκτυα ύδρευσης στο νησί φτάνουν στα 800 χιλιόμετρα και τα αντίστοιχα της αποχέτευσης στα 550 χλμ, ότι υπάρχουν 10 βιολογικοί καθαρισμοί και 90 αντλιοστάσια, 45.000 υδρόμετρα, 72 γεωτρήσεις και άλλες υποδομές τις οποίες έχει υπό τη διαχείρισή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χίου, με ετήσιο κόστος λειτουργίας τα 7.000.000 ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων καλύπτεται από τους δημότες, μέσω των λογαριασμών;

Στα παραπάνω και σε αρκετά ακόμη επιχειρεί να μας κάνει κοινωνούς ο Πρόεδρος της επιχείρησης, Βασίλης Μυριαγκός, μέσω του κειμένου που ακολουθξεί:

«Η ΔΕΥΑΝΧ είναι μια Δημοτική επιχείρηση ύδρευσης και αποχέτευσης ειδικού σκοπού και ένας από τους βασικούς πυλώνες, η οποία μαζί με τις τηλεπικοινωνίες και την ΔΕΗ στηρίζουν την λειτουργία της κοινωνίας.

Αυτό δηλαδή που πολύ απλά λέμε ως υποδομές.

Όταν λοιπόν μιλάμε για την ΔΕΥΑΝΧ, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι στο σύστημα λειτουργίας της σε όλη την Χίο υπάρχουν τα εξής:

 1. Αντλιοστάσια αποχέτευσης ενενήντα (90)
 2. Μικροί βιολογικοί καθαρισμοί εννέα (9)
 3. Μεγάλος κεντρικός βιολογικός καθαρισμός ένας (1)
 4. Δίκτυα αποχέτευσης 550.000 μέτρα
 5. Υδρόμετρα 45.000
 6. Γεωτρήσεις εβδομήντα δύο (72)
 7. Δίκτυα ύδρευσης 800.000 μέτρα
 8. Πηγές εκατό πενήντα τρείς (153)
 9. Πηγάδια δέκα τρία (13)
 10. Λιμνοδεξαμενές επτά (7)
 11. Φράγματα τρία (3)
 12. Χωριοπήγαδα εκατό είκοσι τέσσερα (124)
 13. Μονάδες Αφαλάτωσης εννέα (9) οι οποίες βρίσκονται σε τέσσερις (4) εγκαταστάσεις, με παραγωγή αφαλατωμένου νερού 8.000 κυβικών μέτρων ημηρεσίως.

Αυτό λοιπόν το σύστημα της ύδρευσης, της αποχέτευσης και των ομβρίων για όλο τον Δήμο, καλείται να υπηρετήσει διαχρονικά η ΔΕΥΑΝΧ με την Διοίκηση και τους εργαζόμενους της.

Τα προβλήματα πολλά, τα παράπονα δικαιολογημένα και η ανταπόκριση μας άμεση στα πλαίσια πάντοτε του εφικτού.

Ανοίγοντας λοιπόν μια βρύση στο σπίτι μας για να έχουμε νερό, βρίσκεται πίσω της όλο αυτό το σύστημα λειτουργίας.

Υπάρχει η άποψη ότι το νερό είναι φυσικό αγαθό και δεν θα πρέπει να επιβαρύνεται ο δημότης.

Όμως για να εξυπηρετηθεί όλο αυτό το σύστημα, το ετήσιο κόστος του ανέρχεται σε 7.000.000 € περίπου, δηλαδή η αξία ηλεκτρικού ρεύματος, η μισθοδοσία εργαζομένων, η προμήθεια των υλικών, η αγορά διαφόρων μηχανημάτων, η αγορά οχημάτων και πολλά πολλά άλλα αναγκαία και απαραίτητα λόγω της φύσεως του αντικείμενου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΔΕΥΑΝΧ δεν χρηματοδοτείται από το Κεντρικό Κράτος όπως όλοι οι Δήμοι.

Μοναδική πηγή είσπραξης και χρηματοδότησης των αναγκών της είναι τα χρήματα που εισπράττονται από τους λογαριασμούς του νερού που πληρώνουν οι δημότες.

Μόνο οι μονάδες αφαλάτωσης επιχορηγούνται ετησίως και άγνωστο για πόσο καιρό ακόμα.

Είναι μια Δημοτική Επιχείρηση ειδικού σκοπού που στηρίζεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στους δημότες.

Θεμελιώδες μέλημα της είναι η επάρκεια και η ποιότητα του παρεχόμενου νερού και της καλής λειτουργίας της αποχέτευσης.

Σίγουρα δεν είναι εύκολα, αλλά όχι και ακατόρθωτα.

Όλα βεβαίως μπορούν να επιτευχθούν, εξαρτώνται όμως πάντα από τα χρήματα που επενδύονται για το σκοπό αυτό καθώς και τον τρόπο οργάνωσης, λειτουργίας και διοίκησης.

Η τεχνολογία και η επιστήμη διαρκώς εξελίσσονται, όμως το νερό και τα λύματα έχουν πάντα τη ζωντάνια και τη δυναμική τους.

Πρέπει υποχρεωτικά να παρακολουθούνται, να βελτιώνονται, να εκσυγχρονίζονται, να στελεχώνονται με το κατάλληλο προσωπικό οι υπηρεσίες, με ότι αυτό συνεπάγεται σε κόστος και σωστές επιλογές.

Οι χάρτες που παρουσιάζονται (είναι δουλειά της Έφης Παπά) δείχνουν σπιθαμή προς σπιθαμή σε όλο το Δήμο μας τι ακριβώς και πού υπάρχει, οι οποίοι συνεχώς ανανεώνονται και εμπλουτίζονται.

Οι αιρετοί και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με βασικούς λειτουργούς και συνεργάτες τους εργαζόμενους, φροντίζουν καθημερινά για όλα αυτά.

Προσπαθούν πάντα να βελτιώνονται οι προσφερόμενες υπηρεσίες, με το χαμηλότερο δυνατόν κόστος για τους δημότες."

Σχετικά Άρθρα