75 εκατομμύρια για το Μεταφορικό Ισοδύναμο στα νησιά το 2020

Προς υπογραφή η ΚΥΑ απαντά το Υπουργείο Ναυτιλίας στην ΟΕΒΕ Χίου
Παρ, 18/09/2020 - 15:17

Προς υπογραφή βρίσκεται η ΚΥΑ με την οποία εξασφαλίζονται 75 εκατομμύρια ευρώ, στα πλαίσιου του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου, για τις επιχειρήσεις των νησιών.

Αυτό αναφέρεται στην απάντηση που έλαβε μετά από σχετικό ερώτημά της η ΟΕΒΕ Χίου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής.

Συγκεκριμένα επισημαίνει ότι  στο  σκέλος  των επιχειρήσεων για το έτος 2020, η υπηρεσία έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία της σχετικής ΚΥΑ που προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.4551/2018 όπως ισχύει, η οποία ήδη βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής από τους συναρμόδιους υπουργούς.

Στην εν λόγω ΚΥΑ προβλέπεται συνολική δημόσια δαπάνη  75.000.000μετά και από σχετική τροποποίηση της υπ’αρ. 4111.08-01/1002/24-3-2020 ΚΥΑ (Β’, 1165) που αφορά στον καθορισμό του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2020 με την υπ’αριθμ.4111.08-01/2349/2-9-2020 ΚΥΑ (Β’, 3671).

Σχετικά Άρθρα