Χίος, Σάββατο 8 Αυγούστου

Αεροπορική κίνηση Ιουνίου: Ούτε οι μισοί σε σχέση με πέρσι!

Τετ, 08/07/2020 - 10:52

Ούτε οι μισοί απ’όσους ήρθαν και έφυγαν αεροπορικώς από το νησί μας πέρσι τον Ιούνη δεν μετακινήθηκαν με το συγκεκριμένο μέσο φέτος τον ίδιο μήνα.

Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο Χίου καταγράφουν πτώση στο επιβατικό κοινό στις γραμμές εσωτερικού  που φτάνει στο 53,73 % για τις αναχωρήσεις (4.983 επιβάτες)  και στο 52,22 % για τις αφίξεις (5.012 επιιβάτες), ενώ δεν εκτελέστηκε καμία  πτήση από το εξωτερικό .

Ακολουθούν αναλυτικά τα στοιχεία:

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΤΩΝ 2019-2020

ΙΟΥΝΙΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

2019

2020

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ

 

 

 

- Κινήσεις α/φων εσωτερικού

472

256

-45,76

- Κινήσεις α/φων εξωτερικού

7

0

-100,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α/ΦΩΝ :

479

256

-46,56

 

 

 

 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

 

 

 

- Αφίξεις επιβατών εσωτερικού

10.490

5.012

-52,22

- Αναχωρήσεις επιβατών εσωτερικού

10.770

4.983

-53,73

- Αφίξεις επιβατών εξωτερικού

183

0

-100,00

- Αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού

102

0

100,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΦΙΞ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ :

10.673

5.012

-53,04

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΑΧ. ΕΠΙΒΑΤΩΝ :

10.872

4.983

-54,17

       
  • Δεν συμπεριλαμβάνονται πτήσεις εμπορευματικές, στρατιωτικές, γενικής αεροπορίας
 

Σχετικά Άρθρα

Σάβ, 08/08/2020 - 17:32

Τις εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των ναυτικών, που δεν τελούν σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας, καλύπτει κατά 100% για ένα τρίμηνο και αναδρομικά από 1η Ιουλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου ο κρατικός προϋπολογισμός, σύμφωνα με ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας και Ναυτιλίας.

Η ρύθμιση εντάσσεται στα επιπρόσθετα μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών που ψηφίστηκαν πρόσφατα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών από την πανδημία του κορονοϊού. Σύμφωνα με το νόμο 4714 άρθρο 123 της ρύθμισης οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών βάσει ΚΑΔ, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2020 έως 30.09.2020

Η ρύθμιση της κάλυψης των εργοδοτικών εισφορών δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις ναυτολόγησης οι οποίες κατά το ανωτέρω διάστημα -δηλαδή κατά το τρίμηνο Ιούλιος/Σεπτέμβριος- είναι σε αναστολή.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση και για την επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών πρέπει να υπάρχει ενεργό ναυτολόγιο ή κατάσταση πληρώματος του ν. 2575/1998 (Α΄ 23) και τα πλοία να μην τελούν σε παροπλισμό ή αργία.

Στο άρθρο 124 του Ν. 4714/2020 προβλέπεται ότι οι ακτοπλοϊκές μεταφορές που πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, μπορούν να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους, που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, κατ' ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής.09.2020.

Οι εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους 534 ευρώ ανά μήνα, και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ