Χίος, Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

Ανταποδοτικές Υπηρεσίες από το Επιμελητήριο Χίου

Παρ, 10/05/2019 - 15:12
φωτο αρχείου

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Χίου, οι παρακάτω είναι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχει στα μέλη του:

 

 Έκδοση πιστοποιητικών (εγγραφής, διαγραφής, ιστορικότητας, καταγωγής: παρέχεται δωρεάν το 1ο).

 Κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου σε επίπεδο Νομού.

 Συμμετοχή σε Εκθέσεις εντός και εκτός Ελλάδος.

 Διοργάνωση σεμιναρίων κατάρτισης.

 Χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής Ψηφιακής Απασχόλησης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων μελών του Επιμελητηρίου στην εύρεση στελεχιακού δυναμικού.

 Διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών  και συναντήσεων Β2Β με επιχειρήσεις εντός και εκτός Ελλάδος για την διερεύνηση δυνατοτήτων συνεργασίας.

 Διοργάνωση ενημερωτικών συνεδρίων και ημερίδων.

 Δυνατότητα πρόσβασης σε μελέτες (κλαδικές κ.α.) που εκπονούνται από το Επιμελητήριο Χίου.

 Ηλεκτρονική (web) Εφαρμογή Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής για τη διαχείριση αιτήσεων έκδοσης ψηφιακών υπογραφών νέας γενιάς.

 Τήρηση  και  ενημέρωση  του  Ειδικού  Μητρώου  Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και Μεσιτών.

 Δυνατότητα συμμετοχής μελών σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από Εθνικά & Ευρωπαϊκά προγράμματα (προβολής, κατάρτισης κ.α.)

 Χρήση Αίθουσας Τηλεκατάρτισης Επιμελητηρίου Χίου

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 06/12/2019 - 16:04

Οι εξελίξεις στην Astra όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασαν την κίνηση στο αεροδρόμιο της Χίου, η οποία καταγράφει πτώση – έστω και μικρή- επιβατών, και μεγαλύτερη στις πτήσεις που έγιναν, για το Νοέμβριο του 2019, συγκριτικά με τον ίδιο μήνα πέρσι.

Αναλυτικά εκτελέστηκαν 369 πτήσεις έναντι 455 πέρσι (-18,9%), ήρθαν Χίο 7980 επιβάτες έναντι 8.052  και έφυγαν 8883 έναντι 9049 (ποσοστό μεταβολής -0,89% και -1,83%, αντίστοιχα).