Απάνηση του Δ.Σ. της ΕΜΧ σε δημοσίευμα του Βασίλη Μυριαγκού

Δευ, 03/02/2020 - 19:12
Πενθεί η ΕΜΧ

Σε απάντηση του δημοσιεύματος του κου Βασιλείου Μυριαγκού σε ηλεκτρονικό και έντυπο Τύπο σχετικά με την τελεσθείσα  σε βάρος της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου απάτη, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής:

Η ΕΜΧ και το Διοικητικό της Συμβούλιο έχοντας πλήρη επίγνωση της τιμής και της ευθύνης που έχουν αναλάβει, να διαχειρίζονται τον κόπο και τον μόχθο των Μαστιχοπαραγωγών, έχουν λάβει -από την πρώτη στιγμή που ήρθε σε γνώση τους η απάτη- όλα τα απαιτούμενα μέτρα νομικού και διοικητικού χαρακτήρα για να διαφυλάξουν τα συμφέροντα και τη φήμη του Οργανισμού.

Επίσης, εκτός των προαναφερόμενων μέτρων το Δ.Σ. έχει επισκεφτεί και τους 20 Πρωτοβάθμιους Συνεταιρισμούς Μαστιχοπαραγωγών, όπου σε ενημερωτικές συνελεύσεις συζητήσαμε λεπτομερώς με τους μαστιχοπαραγωγούς για την υπόθεση, καθώς και για τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί.

Καθώς δε η υπόθεση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή και οι διωκτικές και εισαγγελικές αρχές βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης και της προσπάθειας συλλογής κρίσιμων στοιχείων για την ολοκλήρωση της δικογραφίας, είναι προφανές ότι κανένα εξειδικευμένο στοιχείο που άπτεται της απάτης ή προσωπικών δεδομένων ανθρώπων που εμπλέκονται, δεν μπορεί να δημοσιοποιηθεί από μέρους μας. Με την πρώτη ευκαιρία - όπως άλλωστε έχουμε δημόσια αναφέρει - θα προχωρήσουμε σε σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για ενημέρωση και λήψη των σχετικών αποφάσεων.

Δυστυχώς, παρότι όλα αυτά είναι σε γνώση του κου Μυριαγκού, αυτός συνεχίζει - με δημοσιεύματα και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα - μία προσπάθεια που βρίσκεται έξω από κάθε καταστατική αρχή και διαδικασία και που έχει ως μόνο αποτέλεσμα την δημιουργία ψευδών εντυπώσεων, ιδιαιτέρως βλαπτικών για τα συμφέροντα της Ε.Μ.Χ και των συνεταίρων-μελών της.

Επειδή ζούμε σε μια μικρή κοινωνία και ως Μαστιχοπαραγωγοί από πάππου προς πατέρα, υπηρετούμε την ΕΜΧ με διαφάνεια και σεβασμό στις καταστατικές διαδικασίες, το έργο δε και η διαδρομή μας εκτιμάται και αποτιμάται θετικά από το σύνολο των Μαστιχοπαραγωγών και από τις κοινωνίες των χωριών που διαβιούμε.

Επειδή είναι σαφές, ότι το συγκεκριμένο θέμα δεν προσφέρεται για προσωπική προβολή και εξυπηρέτηση ατομικών φιλοδοξιών, ούτε βεβαίως θα επιτρέψουμε κάτι τέτοιο να συμβεί σε βάρος των συμφερόντων της ΕΜΧ και των Μαστιχοπαραγωγών, δηλώνουμε ότι δεν προτιθέμεθα να ακολουθήσουμε τον κο Μυριαγκό στην αντικαταστατική του συμπεριφορά και επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος τον καλούμε, αφενός να σεβαστεί την προσπάθεια που γίνεται προς διαφύλαξη των συμφερόντων της ΕΜΧ και αφετέρου να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλος της ΕΜΧ.

Ο Συνεταιρισμός Μαστιχοπαραγωγών Χίου δεν είναι πεδίο πρόσφορο για κινήσεις εντυπωσιασμού που μόνο ατομικές επιδιώξεις εξυπηρετούν.

 

 

Σχετικά Άρθρα