Δηλώσεις ζώων για εισαγωγή στις βοσκές του Δήμου κατά την κτηνοτροφική περίοδο 2016

Δευ, 12/12/2016 - 18:06

Ο Δήμος Χίου καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους δημότες να υποβάλλουν δήλωση για τον ακριβή κατ’ είδος αριθμό μικρών και μεγάλων ζώων που επιθυμούν να εισάγουν στις βοσκές του Δήμου κατά την κτηνοτροφική περίοδο 2016, στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση της προκήρυξης αυτής.

Σε αυτές τις δηλώσεις θα πρέπει να αναφέρεται ξεχωριστά και ο αριθμός των ζώων των ετεροδημοτών ποιμένων φυλάκων που πρόκειται να προσληφθούν από αυτούς, το τοπωνύμιο βόσκησης, η τοπική κοινότητα στην οποία ανήκει και η έκταση που απαιτείται .

Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά τη δεκαήμερη προθεσμία θα είναι εκπρόθεσμες και θα επιφέρουν πρόστιμο. Δηλώσεις που θα υποβάλλονται μετά το μήνα Μάιο δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι κτηνοτρόφοι θα υποβάλλουν τις υπεύθυνες δηλώσεις στις Δημοτικές Ενότητες που ανήκουν, προσκομίζοντας και αντίγραφο του Μητρώου Αιγοπροβάτων της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Χίου.

 

Σχετικά Άρθρα