Νέες μόνιμες θέσεις εργασίας στον Οργανισμό του Νομικού Προσώπου Δ. Χίου

Πέμ, 24/06/2021 - 12:24

Το πρώτο βήμα για να αποκτήσει το Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Χίου μόνιμο προσωπικό έγινε με την κατά πλειοψηφία απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (8 υπέρ και 1 κατά) για την αλλαγή του οργανισμού του, προβλέποντας μεταξύ άλλων τη λειτουργία ταμειακής υπηρεσίας, λογιστηρίου και θέσεις ευθύνης για κάθε παιδικό σταθμό που έχει στο δυναμικό του.

Όπως είπε ο Πρόεδρος του υπεροργανισμού του Δήμου που έχει υπό την ευθύνη του 7 βρεφονηπιακούς, το ΚΑΠΗ, τη Φιλαρμονική και τους αθλητικούς χώρους, σήμερα με διάφορες μορφές εργασίας (αορίστου χρόνου, ορισμένου, μέσω ΕΣΠΑ, Κοινωφελή, προγράμματα ΟΑΕΔ) απασχολούνται πάνω από 120 άτομα, εκ των οποίων οι μόνιμοι είναι ελάχιστοι.

«Το διοικητικό προσωπικό είναι λιγότερο από 10 άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μανάρας, που υπεραμύνθηκε της πρόσληψης μονίμων για την εύρυθμη λειτουργία των δομών, αφού μέχρι να προσληφθούν οι συμβασιούχοι και να γνωρίσουν το αντικείμενο εργασίας αποχωρούν.

«Είναι καλύτερο και για τον οργανισμό και για τους εργαζόμενους οι θέσεις αυτές να καλυφθούν από μόνιμους», είπε, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι από την έγκριση του οργανισμού μέχρι να προκηρυχθούν θέσεις ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος.

Προς το παρόν της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να ακολουθήσει έγκριση και από το Δημοτικό Συμβούλιο και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κι αν αυτό γίνει, να υποβληθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών αίτημα προς έγκριση για την προκήρυξη των θέσεων,  ώστε να προχωρήσει η διαδικασία μέσω ΑΣΕΠ.

Σχετικά Άρθρα