Χίος, Παρασκευή 10 Απριλίου

Περί του πρακτικού του Δ.Σ. του συνεταιρισμού μαστιχοπαραγωγών Νενήτων

Πέμ, 13/02/2020 - 21:56

Με αφορμή επιστολή του Προέδρου της ΕΜΧ, δημοσιεύεται στην Ενότητα "Απόψεις" ο Βασίλης Μυριαγκός, μας κοινοποίησε το πρακτικό, που δημοσιεύεται με το παρακάτω σημείωμα: 

Αυτό είναι το πρόχειρο πρακτικό της συνεδρίασης του Δ.Σ του Συνεταιρισμού Μαστιχοπαραγωγών Νενήτων.

ΟΜΟΦΩΝΟ και υπογεγραμμένο από όλα τα μέλη του.

Υπάρχει το αντίστοιχο, γραμμένο στο επίσημο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ του Συνεταιρισμού Μαστιχοπαραγωγών Νενήτων, το οποίο ζήτησα και δεν μου το δίνουν!

Ας ζητήσει το επίσημο ο κ. Τούμπος ή τα μέλη του Δ.Σ της ΕΜΧ από εκεί που δίνει τις εντολές του για να καθυστερήσει να υποβληθεί.

Λίγη σοβαρότητα δεν βλάπτει αγαπητέ  Πρόεδρε.

Τώρα καταλαβαίνω γιατί ζήμιωσες με 348.000 € την ΕΜΧ και με παλαιοκομματικές πρακτικές προσπαθείς να τα φορτώσεις σε όλους τους Μαστιχοπαραγωγούς.

Η αλήθεια θα λάμψει και οι ευθύνες Πολιτικές, Ποινικές, Αστικές και Διοικητικές θα αποδοθούν μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία και το καταστατικό της ΕΜΧ.

Καλή επιτυχία

 

Σχετικά Άρθρα

Πέμ, 09/04/2020 - 20:32
Interamerican

Η INTERAMERICAN, με ενσωματωμένη την υπευθυνότητα στη στρατηγική αλληλεπίδρασης με τους stakeholders στους δύο βασικούς άξονες βιωσιμότητας: της Οικονομίας και της Κοινωνίας, κατέγραψε για το 2019 απόδοση οικονομικής αξίας 172,07 εκατ. ευρώ. Χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η απόδοση μερίσματος στους μετόχους, το «κοινωνικό προϊόν» του 2019 ήταν αυξημένο κατά 3,1% έναντι του 2018.

 

Συγκεκριμένα, η εταιρεία κατέβαλε στους εργαζομένους της σε μισθούς και παροχές 36,64 εκατ. ευρώ, σε αμοιβές συνεργατών διαμεσολάβησης 46,78 εκατ. και σε αμοιβές προμηθευτών 61,98 εκατ.. Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό ανήλθαν στα 8,32 εκατ. ευρώ. Η άμεση απόδοση αξίας στην οικονομία ήταν 11,78 εκατ. σε εισφορές σε ασφαλιστικά ταμεία και 6,26 εκατ. σε άμεσο φόρο εισοδήματος. Ακόμη, για πρακτικές εταιρικής υπευθυνότητας διατέθηκαν 0,31 εκατ. ευρώ, που αναλογούν στο 1,7% των επαναλαμβανομένων κερδών προ φόρων.

 

Κατά το 2019, η INTERAMERICAN είχε παρουσιάσει μελέτη της EY για την κοινωνική και οικονομική επίδρασή της. Η μελέτη τεκμηρίωνε την οργανωμένη προσπάθεια της εταιρείας να παρακολουθεί ενεργά και να ενσωματώνει στρατηγικά κάθε εξέλιξη στον τομέα της επιχειρηματικής υπευθυνότητας και βιωσιμότητας με ουσιαστικής απόδοσης πρακτικές, ευθυγραμμισμένες με το business. Οι επιταγές των 17 Sustainable Development Goals του Ο.Η.Ε. αποτελούν οδηγό επιλογών για την INTERAMERICAN και κατά τη δύσκολη φάση της πανδημίας, για τη διαχείριση καταστάσεων σχετικών με την ενίσχυση του τομέα της δημόσιας υγείας, την ασφάλεια εργαζομένων, συνεργατών και πελατών και την υποστήριξη αναγκών της ευρύτερης κοινωνίας.

 

Η εταιρεία αναγνωρίζεται και με μετρήσεις αξιολόγησης της υπευθυνότητας, όπως έγινε πρόσφατα από το Sustainability Performance Directory - τον Επιχειρηματικό Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης του Quality Net Foundation. Η αξιολόγηση εντάσσει την INTERAMERICAN στην ηγετική ομάδα των 20 επιχειρήσεων: “The Most Sustainable Companies in Greece”, που μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα βέλτιστης επιχειρηματικής πρακτικής για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη στη χώρα μας.