Σχετικά με τα αποτελέσματα ένταξης φυσικών και νομικών προσώπων στη δράση 4.1.1 του Υπομέτρου 4.1

Δευ, 23/11/2020 - 20:44
μαστίχα

Στη σημερινή Ελλάδα της οικονομικής κρίσης και του κορωνοϊού,  πολλοί προερχόμενοι από πολιτικούς αλλά και επιστημονικούς κύκλους μιλούν καθημερινά για την ενίσχυση από το κράτος της εργασίας, ειδικά των νέων, και της νεανικής επιχειρηματικότητας, ώστε να μπορέσει να ορθοποδήσει  ξανά η χώρα. Ειδικά στον τομέα της αγροτικής οικονομίας, η οποία έχει συρρικνωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες οφείλουν να παρθούν γενναία μέτρα στήριξης των παραγωγών και κυρίως των νέων, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια δείχνουν μια στροφή και πάλι προς τον πρωτογενή τομέα, και να χρηματοδοτηθούν νέες και καινοτόμες επενδύσεις, τις οποίες έχει τόση ανάγκη ο τόπος προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη τύχη.

Στην κατεύθυνση αυτή, παρουσιάζεται στα πλαίσια του Υπομέτρου 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, μια μεγάλή ευκαιρία για την ενίσχυση, στην πράξη και όχι στα λόγια, παραγωγών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι νέοι άνθρωποι που δεν επέλεξαν την εύκολη λύση της ανεργίας και της πλήρης οικονομικής εξάρτησης από την οικογένεια ή της μετανάστευσης σε μεγαλύτερα αστικά κέντρα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Αντιθέτως διάλεξαν να μείνουν στον τόπο τους και να εργαστούν σκληρά στον πρωτογενή τομέα προσφέροντας τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στην οικονομία του κράτους ευρύτερα.

Ειδικότερα στην περίπτωση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη χρηματοδότησης του συνόλου των προτάσεων που έχουν κατατεθεί μιας και η τοπική οικονομία το έχει πραγματικά ανάγκη. Αν αναλογιστεί μάλιστα κανείς την κομβική θέση των νήσων του Βορείου Αιγαίου τόσο σε ότι αφορά τις μεταναστευτικές ροές, όσο και την τούρκικη προκλητικότητα, γίνεται αντιληπτό πως είναι απαραίτητη η ενίσχυση και η θωράκιση των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν τα νησιά αυτά στους κίνδυνους που ελλοχεύουν από τα παραπάνω φαινόμενα. Οφείλει λοιπόν η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι οργανισμοί να αφουγκραστούν τα προβλήματα και τις ανάγκες των περιοχών αυτών και να επενδύσουν προς τη σωστή κατεύθυνση τα χρήματα του προγράμματος, με σκοπό την ενίσχυση και τόνωση του αγροτικού τομέα, αλλά και της οικονομίας ευρύτερα, περιοχών οι οποίες αποτελούν την πρώτη γραμμή άμυνας της χώρας και ένα ανάχωμα σε κάθε είδους εξωτερική απειλή.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να μπορέσουν να ενισχύσουν τα νησιά μας, θεωρούμε ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της επιδότησης του συνόλου των προτάσεων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της δράσης 4.1.1 του Υπομέτρου 4.1 του ΠΑΑ και τηρούν τα απαραίτητα κριτήρια στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά που προκύπτουν από τα αποτελέσματα ένταξης των προτάσεων που κατατέθηκαν ανά την Ελλάδα, μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρουσιάζει το μικρότερο ποσοστό επιλεξημότητας προτάσεων φυσικών και νομικών προσώπων που εντάσσονται στη δράση 4.1.1, ήτοι 47,87%, όταν στη συντριπτική πλειοψηφία των υπόλοιπων περιφερειών το ποσοστό αυτό ξεπερνά, και σε πολλές περιπτώσεις κατά πολύ, το 60%. Πράγμα που καταδεικνύει τη λανθασμένη εκτίμηση του συνολικού προϋπολογισμού που δεσμεύθηκε για την εν λόγω περιφέρεια, καθώς και το γενικευμένο ρεύμα που υπάρχει στην περιοχή για στροφή και μεγάλες επενδύσεις προς τον πρωτογενή τομέα, ειδικά από νέους ανθρώπους. Γεγονός που, συν των άλλων, μαρτυρά την ωριμότητα και την κατανόηση της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα από την τοπική κοινωνία. Επίσης, οφείλουμε να τονίσουμε την αδυναμία και απροθυμία παραγωγών από άλλες περιφέρειες να απορροφήσουν τα κονδύλια που αφορούσαν στο συγκεκριμένο μέτρο.

Συνεπώς, επιβάλλεται η αναζήτηση των απαραίτητων πόρων, καθώς και η αναδιανομή των πλεοναζόντων χρημάτων από τις άλλες περιφέρειες, ή από άλλα προγράμματα, όπως αναφέραμε παραπάνω, για την κάλυψη του συνόλου των προτάσεων που κατατέθηκαν σε περιφέρειές οι οποίες το έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως είναι αυτή του Βορείου Αιγαίου.

Τέλος, σε ότι αφορά τη στατιστική σύγκριση μεταξύ των νήσων της περιφέρειας παρατηρείται μια μεγάλη ανομοιογένεια. Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των αιτήσεων που εγκρίνονται και προέρχονται από τη Λέσβο, συγκριτικά με το σύνολο των εγκεκριμένων αιτήσεων σε όλη την Περιφέρεια ανέρχεται στο 85%. Επιπλέον, το ποσοστό των εγκεκριμένων αιτήσεων επί του συνόλου των αιτήσεων που υποβλήθηκαν και πληρούν τα κριτήρια ένταξης ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι 53,68% στη Λέσβο, όταν στο σύνολο της Περιφέρειας βρίσκεται στο 47,87%. Αντιθέτως, στην περίπτωση των παραγωγών της Χίου μετά βίας ξεπερνά το 20%.

Γεγονός, το οποίο κατά την εκτίμησή μας οφείλεται

Α) σε μεγάλο βαθμό στην υψηλή τυπική απόδοση που λαμβάνει στα πλαίσια της Δράσης η μαστίχα με αποτέλεσμα την αύξηση του οικονομικού μεγέθους των εκμεταλλεύσεων των παραγωγών  και την απώλεια βαθμών από τις αντίστοιχες κατηγορίες κατ’ επέκταση.

Β) στο ότι μοριοδοτείται με 5 βαθμούς ο τομέας της ζωικής παραγωγής, η οποία παρουσιάζει πολύ μικρότερα ποσοστά στα νησιά της Χίου, της Σάμου και της Λήμνου σε σχέση με αυτά της Λέσβου, και έχει σαν αποτέλεσμα πολλοί παραγωγοί από τη Λέσβο να βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση εξ’ αρχής.  

Γ) στο ότι πολλοί παραγωγοί από τη Χίο οι οποίοι ήταν νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα κατά τη διάρκεια της υποβολής των προτάσεων το 2018, κάτι που αποδεικνύεται και από το μεγάλο αριθμό παραγωγών από το νησί που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα των νέων αγροτών το 2017, με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εκδώσουν ασφαλιστική ενημερότητα και να μην παρουσιάζουν κερδοφορία κατά τις 3 τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις, και να χάσουν κατά συνέπεια τα μόρια της εν λόγω κατηγορίας.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα οποία διαφοροποιούν σημαντικά το κάθε νησί,  καθώς και το γεγονός ότι παραγωγοί από τη Λέσβο συγκέντρωσαν κατά μέσο όρο ανεξήγητα υψηλή βαθμολογία σε σχέση και με παραγωγούς από άλλες περιφέρειες της Ελλάδας, οι οποίες έχουν πολύ μεγαλύτερη παράδοση στον αγροτικό τομέα (ο τελευταίος παραγωγός που εγκρίθηκε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είχε τη 2η μεγαλύτερη βαθμολογία, με 68,08, σε σχέση με τον τελευταίο που εγκρίθηκε αντίστοιχα στις υπόλοιπες περιφέρειες), θεωρούμε άδικη την επιδότηση των προτάσεων μετά από σύγκριση των παραγωγών στο σύνολο της περιφέρειας και προτείνουμε να γίνει μια πιο δίκαιη κατανομή του προϋπολογισμού ανά νησί με βάση πληθυσμιακά και οικονομικά κριτήρια.

Για τους παραπάνω λόγους, και σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η επιδότηση του συνόλου των προτάσεων που κατατέθηκαν στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οφείλει να γίνει μία δικαιότερη ανακατανομή των χρημάτων του προϋπολογισμού μεταξύ των νήσων της περιφέρειας.

Σχετικά Άρθρα