Την Τρίτη στην 1.00 η απόφαση για την Προκυμαία

Δευ, 18/05/2020 - 17:03
φωτο αρχείο

Ο διάλογος τελείωσε, ήρθε η ώρα των αποφάσεων.

Αναφερόμαστε στην απελευθέρωση ή όχι της Προκυμαίας, ως χώρου περιπάτου και επέκτασης τραπεζοκαθισμάτων, λόγω ειδικών ανγκών της πανδημίας.

Η σχετική συζήτηση θα γίνει την Τρίτη στην 1.00 μ.μ. στην Λιμενική Επιτροπή με βάση την παρακάτω πρόσκληση:

Κύριοι, σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1, της δημοσιευμένης στο ΦΕΚ τ. Α΄ 55/11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», σε κατεπείγουσα συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης στις δέκα εννέα (19) του μηνός Μαΐου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., με μοναδικό θέμα:

«Συζήτηση επί εγγράφου του Συλλόγου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Χίου σχετικά με την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Χίου, και λήψη απόφασης για τις παραχωρήσεις του δικαιώματος χρήσης χώρου στις Χερσαίες Ζώνες του Νομού».

Το κατ΄επείγον της συνεδρίασης έγκειται στο γεγονός ότι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επαναλειτουργούν από την Δευτέρα 25/05/2020 και θα πρέπει να έχει ληφθεί  απόφαση σχετικά με τις παραχωρήσεις του δικαιώματος χρήσης χώρου στις Χερσαίες Ζώνες του Νομού Χίου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου: Κυριάκος Ζωάνος

Σχετικά Άρθρα