Ομηρικές εκδόσεις

Ομηρικές εκδόσεις στη Δ. Κ. Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»

14/07/2017 - 15:41

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», συμμετέχοντας στα 20 χρόνια λειτουργίας της EUROCLASSICA - ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ στη Χίο και...