Ομηρικές εκδόσεις στη Δ. Κ. Ι. Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής»

Από την παλαιότερη, Ὁμήρου Ἐξηγητής, 1539, μέχρι τη Βολισσίαν ἔκδοσιν του Αδ. Κοραή, 1811 (τ. Α΄)
Παρ, 14/07/2017 - 15:37

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου «Κοραής», συμμετέχοντας στα 20 χρόνια λειτουργίας της EUROCLASSICA - ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ στη Χίο και θέλοντας να προβάλλει μέρος από τους πολύτιμους θησαυρούς της διοργανώνει έκθεση παλαιών Ομηρικών εκδόσεων με τίτλο:

 «Ομηρικές εκδόσεις στη Δ. Κ. Ι. Βιβλιοθήκη Χίου ‘‘Κοραής’’. Από την παλαιότερη, Ομήρου Εξηγητής, 1539, μέχρι τη Βολισσίαν έκδοσιν του Αδ. Κοραή, 1811 (τ. Α΄).

 Η έκθεση περιλαμβάνει σπάνια βιβλία, εκδόσεις των ομηρικών έργων στο πρωτότυπο και μεταφράσεις σε διάφορες ξένες γλώσσες, μελέτες, λεξικά και σχόλια,  που δώρισαν με αγάπη στην πατρίδα τους οι Χιώτες λόγιοι Αδ. Κοραής, Ι. Ανδρεάδης, Καλλ. Κρεατσούλης, Γρ. Φωτεινός, Ν. Πετροκόκκινος, Ι. Μιχαληνός και άλλοι. 

Σε πολλές, εκτός από τη σπανιότητα του αντιτύπου και τη σπουδαιότητα του περιεχομένου, εντυπωσιάζει η εικονογράφηση τόσο των πινάκων, όσο και των τυπογραφικών σημάτων. Σχέδια διάσημων χαρακτών της εποχής, όπως η περίφημη παράσταση: «Ομηρος, ο δοξασμένος ποιητής», στην έκδοση του J. Barnes, 1711, αποτέλεσαν το πρότυπο για άλλες μεταγενέστερες εκδόσεις.

Η παλαιότερη έκδοση, βιβλίο σχεδόν μισής χιλιετίας, είναι η: «Ομήρου Εξηγητής. Homeri Interptes», που εκδόθηκε από τον V. Rihelium στο Στρασβούργο το 1539) και ακολουθεί η έκδοση Ευσταθίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Παρεκβολαί εις την Ομήρου Ιλιάδα, Ρώμη 1542.  Μεγαλειώδης είναι η έκδοση απάντων των ομηρικών έργων, που συνοδεύεται από πλουσιότατους πίνακες και σχόλια από τον Ιωάννη Σπονδάνο το 1606, που αφιερώνεται στο βασιλιά της Γαλλίας Ερρίκο τον Δ΄. Στην προμετωπίδα της έκδοσης της Ομήρου Βατραχομυομαχίας σε έμμετρη μετάφραση στην κοινή γλώσσα από τον Δημήτριο Ζήνο και με λατινική μετάφραση και σημειώσεις από τον «Μαρτίνο Κρούσιο, άλλοτε λαμπρό καθηγητή της Τυβίγης», 1707, υπάρχει και κτητορική επιγραφή του Αδ. Κοραή.

Σημειώνονται ακόμα η έκδοση Βενετίας 1740 με ελληνικά σχόλια ανωνύμου συγγραφέα στο πρώτο βιβλίο της Ιλιάδας, που βρήκε σε αρχαιότατο κώδικα της Βενετικής Βιβλιοθήκης του Αγίου Μάρκου ο A. Bongiovanni, και η έκδοση του Frid. Aug. Wolf 1795, στα προλεγόμενα της οποίας έθεσε το περίφημο ομηρικό ζήτημα. Επίσης η έκδοση: «Ομήρου Οδύσσεια, συν τοις σχολίοις ψευδεπιγράφοις Διδύμου. Δαπάνη αδρά της των Ζωσιμάδων γενναίας αδελφότητος» του Σπ. Βλαντή, στο τυπογραφείο Ν. Γλυκύ της Βενετίας, 1803, η θαυμαστή έκδοση του Νικολάου Θησέα, 1811, που περιέχει την Ιλιάδα με παλιά παράφραση βασισμένη σε χειρόγραφο του Θεοδώρου Γαζή, που έζησε τον 15ο αιώνα. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ονομαστή Βολισσία έκδοση της Ιλιάδας του Αδαμαντίου Κοραή με τη μεγάλη της σημασία για τη Χίο και τον Όμηρο.

 Η έκθεση είναι βασισμένη στον κατάλογο Ομηρικές εκδόσεις στη Δημόσια Βιβλιοθήκη Χίου 1539 –1955, Χίος 1988. (Επιμέλεια Αγαμ. Τσελίκας.) και διατίθεται στο πωλητήριο της Βιβλιοθήκης σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων.

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα