Χίος, Τρίτη 23 Ιουλίου

Το 2ο Λύκειο στα Οθωμανικά μνημεία της Πόλης

Τρί, 29/03/2016 - 07:07

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του 2ου Γενικού Λυκείου Χίου την Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016 είχαν την ευκαιρία, συνοδευόμενοι από τους εκπαιδευτικούς τους να επισκεφτούν τα σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία της πόλης μας (το Μετζιτιέ τζαμί, τα Οθωμανικά λουτρά, το Οσμανιέ τζαμί, τη Σκοτεινή φυλακή, το Παλατάκι του Ιουστινιάνη και το Εσκί Τζαμί) και να ξεναγηθούν σε αυτά με τη βοήθεια των φιλολόγων της σχολικής μας μονάδας. 
Η Διεύθυνση του 2ου ΓΕΛ Χίου ευχαριστεί την Διευθύντρια της Εφορείας Αρχαιοτήτων που εδρεύει στη Χίο, κυρία Βάσση Όλγα, για την ικανοποίηση του αιτήματος που της υπεβλήθη από τη σχολική μονάδα, το προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων που συνέβαλε στην επιτυχή έκβαση του εγχειρήματος, το εκπαιδευτικό προσωπικό του 2ου ΓΕΛ Χίου και τον αξιαγάπητο Ιάκωβο Μπριλή για την ανιδιοτελή προσφορά του.

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 19/07/2019 - 15:36

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου γνωστοποιεί  ότι  μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης επανεκκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην  με αριθ. ΑΔΑ:Ψ4Ρ44563ΠΩ-0ΛΦ προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών  (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Δεδομένου, ότι σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.18.31/ 2361/ οικ.22433/ 14-06-2019 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ), οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης  που είχαν εκδοθεί πριν την αναστολή, επαναπροσδιορίζονται με την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την 31-07-2019.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ιωάννης