5 ειδικότητες στην ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ

Πέμ, 05/08/2021 - 15:58

5 ειδικότητες και συγκεκριμένα της Μαγειρικής και Κομμωτικής Τέχνης και των Τεχνιτών Υποστήριξης Συστημάτων Υπολογιστών, Ηλεκτρολογικών Εργασιών και Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων θα λειτουργήσουν κατά το προσεχές σχολικό έτος 2021-22 στην  ΕΠΑ.Σ Μαθητείας Χίου του ΟΑΕΔ θα λειτουργήσουν οι ειδικότητες:

Δικαίωμα εγγραφής στην Α΄ τάξη έχουν, νέοι και νέες οι οποίοι:

Α) Κατέχουν απολυτήριο τουλάχιστον Γυμνασίου η άλλο ισότιμο η ανώτερο τίτλο σπουδών.

Β) Έχουν γεννηθεί τα έτη 1998έως 2006.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr ,στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tou-oaed

Τα δικαιολογητικά θα αναρτώνται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή ακολουθώνταςτις οδηγίες.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από 04-08-2021 εως  και 15-09-2021.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτούνται: Κωδικοί taxis, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email),

αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, τίτλος σπουδών, δικαιολογητικά κοινωνικών κριτηρίων, νομιμοποιητικά έγγραφα για υποψηφίους εκτός Ε.Ε.

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος αν είναι 18 ετών και άνω ή ο νόμιμος κηδεμόνας του αν είναι ανήλικος

Δικαιολογητικά συμμετοχής

• Τίτλος Σπουδών: Τίτλος Σπουδών ή Πιστοποιητικό Σπουδών ή Βεβαίωση Σπουδών, που να αποδεικνύει τη μαθητική κατάσταση του υποψηφίου όπου υποχρεωτικά θα αναγράφεται ο βαθμός προαγωγής.

• Όσοι υποψήφιοι κατέχουν Τίτλο Αλλοδαπής, επισυνάπτουν απαραίτητα μαζί με τον τίτλο σπουδών και νόμιμη μετάφραση, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας από αρμόδια αρχή.

 Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο

Πληροφορίες καθημερινά στην ΕΠΑ.Σ ΧΙΟΥ και στα τηλ. 2271029531 & 2271043260

Επισημαίνεται ότι: Δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη φοίτηση σε ΕΠΑ.Σ Μαθητείας και σε άλλο σχολείο (Δημόσιο ή ιδιωτικό) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οποιουδήποτε Υπουργείου ή σε σχολή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και η ταυτόχρονη φοίτηση σε δύο ειδικότητες των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας.

 

 

Σχετικά Άρθρα