Χίος, Δευτέρα 10 Αυγούστου

Εφοδιασμός πετρελαίου στα Σχολεία

Παρ, 19/06/2020 - 16:51

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου με τη λήξη της προσεχούς σχολικής περιόδου, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μερίμνησε για τον εφοδιασμό των Σχολικών Μονάδας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου με επαρκείς ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης.

Με αυτόν τον τρόπο, αφενός επιλύεται το χρόνιο πρόβλημα του μη έγκαιρου εφοδιασμού με πετρέλαιο θέρμανσης των σχολείων της Χίου και αφετέρου λόγω της συγκυριακής πτώσεως των τιμών στα καύσιμα εξοικονομήθηκαν αρκετές χιλιάδες ευρώ τα οποία διατεθούν για άλλες ανάγκες του Δήμου.

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 07/08/2020 - 15:19

Όπως γνωστοποιεί ο Δήμος Οινουσσών η Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων Οινουσσών έχει δημοσιεύσει πρόσκληση για πρόσληψη εκπαιδευτικού προσωπικού για την νέα ακαδημαϊκή χρονιά ως ακολούθως:

4 Πλοίαρχοι με δίπλωμα Α’ Τάξεως

1 Μαθηματικός

1 Πληροφορικής

1 Νομικός

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την Σχολή στα τηλ.: 22710-55209/_55213  ή και να διαβάσουν ολόκληρη την προκήρυξη στο διαδίκτυο στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ:ΨΡ6Κ4653ΠΩ-8Υ2.

Προκήρυξη για προσωπικό εξέδωσε και η ΑΕΝ Μηχανικών Χιου, η οποια επισυνάπτεται σε μορφή pdf.