Επισκευή τοιχίου περίφραξης 2ου Δημ. Σχολ. Χίου

Από το Νομικό Πρόσωπο
Τετ, 29/06/2022 - 17:49

Το τεχνικό προσωπικό του Νομικού Προσώπου σε συνεργασία με το Δήμο και την Τεχνική Υπηρεσία ανέλαβε την επισκευή της περίφραξης του 2ου Δημ. Σχολείου που εκτείνεται κατά μήκος της πίσω πλευράς των κερκίδων του Δημοτικού Σταδίου

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Γιάννης Μανάρας η προσπάθεια συντήρησης των δημοτικών εγκαταστάσεων αποτελεί προτεραιότητα για την Διοίκηση του Νομικού Προσώπου επιτυγχάνοντας τον διπλό στόχο που έχει τεθεί από την αρχή της θητείας της δηλαδή να είναι λειτουργικές και ασφαλείς για τους χρήστες κάθε ηλικίας που δραστηριοποιούνται σε αυτές.

Σχετικά Άρθρα