Χίος, Δευτέρα 22 Ιουλίου

Ήρθαν τα βιβλία… ζητούμενο οι εκπαιδευτικοί

Παρ, 07/06/2019 - 13:01

Κι όμως συμβαίνουν και θαύματα, αν και τα τελευταία χρόνια στον συγκεκριμένο τομέα δεν παρουσιάζονται προβλήματα.

Αναφερόμαστε στην έγκαιρη – πιο έγκαιρη δεν γίνεται...- έλευση των βιβλίων της επόμενης σχολικής χρονιάς στα δημοτικά σχολεία, η διανομή των οποίων θα γίνει πριν ολοκληρωθεί το τρέχον εκπαιδευτικό έτος!

Σύμφωνα με τον Αριστείδη Κελεπερτζή μέχρι τις 21 του Ιούνη η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης θα έχει ολοκληρώσει την προετοιμασία για τις ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό προκειμένου να τις αποστείλει στο Υπουργείο Παιδείας για να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης των αναπληρωτών, μιας και τουλάχιστον το 1/3 των δασκάλων και νηπιαγωγών (κρίνοντας από αυτό που έγινε φέτος) είναι αναπληρωτές.

Στο ερώτημα αν οι εκλογές ενδέχεται να επηρεάσουν τη διαδικασία των προσλήψεων ο κος Κελεπερτζής σημείωσε ότι υπάρχει συνέχεια της διοίκησης εκτιμώντας ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τον Αύγουστο να ολοκληρωθούν οι προσλήψεις και το Σεπτέμβρη η μεγάλη ομάδα των αναπληρωτών να είναι στα σχολεία, όπως έγινε και πέρσι

Σχετικά Άρθρα

Παρ, 19/07/2019 - 15:36

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου γνωστοποιεί  ότι  μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης επανεκκινούν οι διαδικασίες πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην  με αριθ. ΑΔΑ:Ψ4Ρ44563ΠΩ-0ΛΦ προκήρυξη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αφορά στην πλήρωση εβδομήντα τριών  (73) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.

Δεδομένου, ότι σύμφωνα με την αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.18.31/ 2361/ οικ.22433/ 14-06-2019 Εγκύκλιο Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ:78ΜΡ465ΧΘΨ-3ΧΓ), οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στις Ανακοινώσεις Πρόσληψης  που είχαν εκδοθεί πριν την αναστολή, επαναπροσδιορίζονται με την ορκωμοσία της νέας Κυβέρνησης για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό της αναστολής, χορηγείται νέα προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερών για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω προκήρυξη του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία αρχίζει αμέσως μετά την ανάρτηση της παρούσας ανακοίνωσης και λήγει την 31-07-2019.

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ   

Αντιπλοίαρχος  Λ.Σ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ Ιωάννης