Και το Λιβάνειο ΓΕΛ Καρδαμύλων στο Erasmus+

Δελτίο Τύπου
Παρ, 21/10/2016 - 15:19

Το Λιβάνειο Γενικό Λύκειο Καρδαμύλων Χίου υλοποιεί πρόγραμμα ERASMUS+ ( με κωδικό 2016-1-TR01-KA219-034898_2) με τίτλο: PIEParents Involvement in EducationGet Sweet Results”, μαζί με άλλες έξι χώρες.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε την 01-09-2016, αφού υποβλήθηκε αίτηση στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ( Ι.Κ.Υ.) για το πρόγραμμα ERASMUS+/ΚΑ2 η οποία εγκρίθηκε.

Με το πρόγραμμα εκπαιδευτικοί και μαθητές του σχολείου θα συμμετέχουν στις επιμορφωτικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στη Λετονία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, τη Ρουμανία, την Πολωνία και την Τουρκία, τη διετία 2016-2018.

Μαθητές και καθηγητές από τα 6 συνεργαζόμενα σχολεία θα επισκεφτούν το νησί μας από τις 19 έως τις 24 Φεβρουαρίου 2018.

      Με την υλοποίηση του προγράμματος αναμένονται:

  • Η διεύρυνση των προοπτικών και δυνατοτήτων των μαθητών σε ευρωπαϊκά πλαίσια με στόχο τη βελτίωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης και η απόκτηση διαπολιτισμικών εμπειριών.
  • Η επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
  • Η πιο ενεργή συμμετοχή των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία και η αλλαγή της στάση τους απέναντι στα παιδιά τους και το σχολείο.
  • Η βελτίωση της ταυτότητας του σχολείου, η διάκριση του στη σχολική κοινωνία, η βελτίωση της εκπαίδευσης.
  • Η εξοικείωση της τοπικής κοινωνίας με την ιδέα της πολυπολιτισμικότητας.

 

Σχετικά Άρθρα