Κάλυψη εξόδων μετακίνησης υποψηφίων από τα νησιά

Πέμ, 26/05/2016 - 10:10

Tις λεπτομέρειες καθόρισε με εγκύκλιό του το υπουργείο Παιδείας σχετικά με κάλυψη εξόδων μετακίνησης, διαμονής και διατροφής υποψηφίων που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και αναγκάζονται να μετακινηθούν μακριά από το σπίτι τους για όσο διάστημα διαρκούν οι εξετάσεις. 

Ο υποψήφιος ή ο νόμιμος κηδεμόνας του πρέπει, μετά τη λήξη των εξετάσεων, να καταθέσει, μέσω του Λυκείου στο οποίο υπέβαλε την αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αίτηση και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να λάβει τη σχετική αποζημίωση. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, δικαιούχος θεωρείται ο υποψήφιος ο οποίος συμμετέχει στο σύνολο των δηλωμένων μαθημάτων στην αίτηση-δήλωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. 

Δε δικαιούνται αποζημίωση οι υποψήφιοι οι οποίοι θα μετακινηθούν στα εξεταστικά κέντρα προκειμένου να εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα αλλά και όσοι συμμετάσχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις στο σύνολο των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης είναι μόνο όσοι είναι φετινοί απόφοιτοι και μετακινούνται:

•  Από τις σχολικές μονάδες της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας προς άλλα εξεταστικά κέντρα της νησιωτικής ή ηπειρωτικής χώρας.

Η αποζημίωση δεν καταβάλλεται εάν η μετακίνηση πραγματοποιείται εντός του ιδίου νησιού ή της ίδιας περιφέρειας και η απόσταση μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων (δηλ. σχολικής μονάδας υποβολής της αίτησης- δήλωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και εξεταστικού κέντρου) είναι μικρότερη των 120 χιλιομέτρων.

•  Από τις σχολικές μονάδες υποβολής της αίτησης-δήλωσης της νησιωτικής χώρας προς άλλα εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής χώρας.

 Στο άρθρο 1 της εν λόγω ρύθμισης καθορίζεται  το ύψος της αποζημίωσης το οποίο ανέρχεται σε 350,00 ευρώ ανά δικαιούχο και ορίζονται  οι γενικές προϋποθέσεις.

Σχετικά Άρθρα