Σχολεία από το Βέλγιο, τη Ρουμανία κα την Ισπανία στον Δήμο

Τετ, 20/10/2021 - 08:36

Το Δήμαρχο Χίου Σταμάτη Κάρμαντζη επισκέφθηκαν στις 19 Οκτωβρίου ο Διευθυντής του 11ου Δημοτικού προγράμματος Κωνσταντίνος Χάμπας από κοινού με την εκπαιδευτικό Στυλιανή Λάρδα και την αντιπροσωπεία του εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus το οποίο πραγματοποιείται από το σχολείο σε συνεργασία με σχολεία από το Βέλγιο, τη Ρουμανία κα την Ισπανία.

Ειδικότερα, εκπαιδευτικοί και από τις 3 χώρες βρέθηκαν στο νησί μας προκειμένου να προωθηθεί η ανταλλαγή γνώσης και η εκπαιδευτική ανατροφοδότηση.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, ενώ μέσα από την αλληλεπίδραση και το δημιουργικό διάλογο προωθείται το βιωματικό μάθημα και μεταφέρονται σημαντικά μηνύματα για τη σύγχρονη εποχή.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους εκπαιδευτικούς για την πρωτοβουλία συμμετοχής στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι τέτοιου είδους ενέργειες αποτελούν αξιόλογα εκπαιδευτικά εργαλεία ενώ, συγχρόνως, χτίζονται γέφυρες επικοινωνίας και συνεργασίας και προωθείται συνολικά η εκπαιδευτική διαδικασία.

Σχετικά Άρθρα