Παντελής Νεαμονίτης

Περιορισμοί στις αρδεύσεις - Μικρές ποσότητες νερού σε Κατράρη και Ζυφιά

27/03/2017 - 14:28

Στον περιορισμό των αρδεύσεων στη νότια και σε τμήμα της κεντρικής Χίου επικεντρώνει η ΔΕΥΑΧ, αφού τα μέχρι σήμερα βροχομετρικά στοιχεία μπορεί να...