1.095.000€ για το δρόμο από τη ΒΙΑΛ στην πόλη

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΤΗ ΜΗΤΑΡΑΚΗ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Πέμ, 22/09/2022 - 09:35

Με απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη, εγκρίθηκε από το Ταμείο Αλληλεγγύης η χρηματοδότηση του Δήμου Χίου με το ποσό του 1.095.000,00€  για τη βελτίωση προσβασιμότητας από το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη πόλη της Χίου.

Συνολικά εγκρίθηκαν επιπλέον χρηματοδοτήσεις ύψους 3 εκ. ευρώ σε 4 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου βαθμού, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών που συμβάλλουν στη διαχείριση του μεταναστευτικού.   

Κατόπιν πρόσκλησης του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι Δήμοι Καβάλας, Λαγκαδά, Παιονίας και Χίου επιδοτούνται με 3 εκ. ευρώ συνολικά, για δημοτικά έργα, μετά από προτάσεις που κατέθεσαν κατά την κρίση τους και βάσει των τοπικών αναγκών.  

Μέχρι τώρα έχουν εγκριθεί 108 έργα ύψους 46.978.474,43€ σε 36 οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α' και β' βαθμού, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του άρθρου 252 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α' 116) το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει κατά πλειοψηφία στους ΟΤΑ.  

Συγκεκριμένα πρόκειται για τα ακόλουθα έργα: 

 

Χρηματοδοτήσεις Ταμείου Αλληλεγγύης 

Δήμος Καβάλας 

«Προμήθεια εξοπλισμού για την αντιμετώπιση των αναγκών της Δομής Φιλοξενίας και της ευρύτερης περιοχής Περιγιαλίου του Δήμου Καβάλας» 

405.000,00 € 

Δήμος Λαγκαδά 

«Προμήθεια ενός (1) καλαθοφόρου οχήματος και δύο (έξυπνων) στάσεων» 

  

155.000,00 € 

Δήμος Παιονίας 

«Κατασκευή 4ου νηπιαγωγείου Πολυκάστρου» 

  

 1.350.000,00 € 

Δήμος Χίου 

«Βελτίωση προσβασιμότητας από το Κ.Υ.Τ. ΒΙΑΛ στην πόλη της Χίου 

1.095.000,00 € 

Σύνολο 

  

3.005.000,00 € 

  

Σχετικά Άρθρα