14 προτάσεις από τη Διαπαραταξιακή, για το προσφυγικό - μεταναστευτικό

Αύριο στις 6.30 μ.μ. θα συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο
Τετ, 17/05/2017 - 13:19

Αναγνωρίζει  την αναγκαιότητα δημιουργίας προαναχωρησιακού κέντρου στη Χίο, πλην όμως επισημαίνει ότι αυτό είναι δουλειά του κράτους και διευκρινίζει ότι πάγια θέση της είναι ότι στο νησί πρέπει να λειτουργεί μια μόνο δομή. Ο λόγος για το πόρισμα των εργασιών της Διαπαραταξιακής Επιτροπής του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, που καταλήγει σε 14 προτάσεις, μετά από 3 μήνες ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα, με πρώτη εκ των οποίων τον ορισμό συντονιστή για το προσφυγικό - μεταναστευτικό.

 Αναλυτικά τα 14 σημεία του πορίσματος είναι τα εξής:

Α) Λήψη των απαραίτητων μέτρων από την Κυβέρνηση, για την αποτροπή εισόδου στη Χώρα παράνομων μεταναστών. Με τις Υπηρεσίες που εποπτεύει (Αστυνομία, Λιμενικό, Άσυλο, Νοσοκομείο κλπ), να ενεργήσει ανάλογα και να ορίσει συντονιστή με αρμοδιότητα και ευθύνη ανά νησί, για όλους τους εμπλεκόμενους στο προσφυγικό – μεταναστευτικό.

Β) Ανάθεση από το Δήμο Χίου σε αναγνωρισμένο δικηγορικό γραφείο για διερεύνηση και άσκηση ενδίκων μέσων κατά των Εθνικών και Ευρωπαϊκών θεσμών, η πολιτική των οποίων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού έχει επιφέρει μεγάλη κοινωνική και οικονομική ζημία στο νησί, με βάση τη γνωμοδότηση του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, σχετικά με την τηρούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία. Νομική και πολιτική διεκδίκηση των μέτρων που μπορούν πιθανόν να αντισταθμίσουν την ήδη τελεσθείσα ζημία.

Γ) Εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο, προκειμένου σε συνεργασία με τους Δημάρχους των υπολοίπων νησιών, να υποβάλλει αίτημα για εφαρμογή για τα νησιά, νομοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύει και στη Θράκη, σχετικά με την απαγόρευση μόνιμης παραμονής και εγκατάστασης προσφύγων – μεταναστών.

Δ) Δημιουργία, με μέριμνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κέντρου Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), σε χώρο που θα ορίσει, θα κατασκευάσει και θα φυλάσσει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με όσα ορίζουν οι νόμοι και οι προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει στην ύπαρξης μίας δομής, με κατάργηση της Σούδας και σε καμία περίπτωση δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα κρατικών ευθυνών, που αφορούν αποκλειστικά την Κυβέρνηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν δέχεται να την υποκαταστήσει.

Ε) Κλείσιμο της Σούδας με σταδιακή μείωση του πληθυσμού προς τη ΒΙΑΛ, το την ενδοχώρα και επαναπροωθήσεων μέσω του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Η εξέλιξη της απομάκρυνσης του πληθυσμού, θα επανεξεταστεί από τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή.

ΣΤ) Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Αρμοστεία, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός ενοικιαζόμενων καταλυμάτων για τη φιλοξενία ευάλωτων ομάδων και οικογενειών, μέχρι να κλείσει η Σούδα.

Ζ) Επανασχεδιασμός του ΚΥΤ για τη μετατροπή του σε ελεγχόμενο κέντρο, με συμμετοχή μηχανικών του Δήμου Χίου, Ύπατης Αρμοστείας και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και ενέργειες για τη βελτίωση συνθηκών ζωής και τη μείωση των επιπτώσεων στη γύρω περιοχή.

Η) Αποτελεσματική λειτουργία, του ήδη διαμορφωμένου χώρου, εντός του ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, για τα ανήλικα – ασυνόδευτα παιδιά.

Θ) Μεταφορά και λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και της EASO εκτός ΒΙΑΛ.

Ι) Αποζημίωση όλων των πληγέντων κατοίκων με σύντομες διαδικασίες.

ΙΑ) Οι ΜΚΟ δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τομείς που αποτελούν κρατική λειτουργία, επαγγελματική υπηρεσία ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Η δραστηριοποίησή τους νοείται στον βαθμό που ενεργοποιείται η τοπική κοινωνία, και στον τομέα του μεταναστευτικού ζητήματος είναι απαραίτητη η δραστηριοποίηση υπό την εποπτεία, την επιτήρηση και το συντονισμό του Κράτους και του Δήμου Χίου.

Η διαχείριση οποιουδήποτε νεοεισερχόμενου στη Χώρα, νομίμως ή παρανόμως, είτε υπό οιεσδήποτε διεθνείς συνθήκες, οφείλει να γίνεται μόνο από κρατικές υπηρεσίες και κρατικά όργανα. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι η ενασχόληση Μ.Κ.Ο. με αντικείμενο το οποίο αποτελεί αμιγώς κρατική λειτουργία, δεν πρέπει να συμβαίνει και θα πρέπει γι αυτό το σκοπό να εξοπλιστούν με το σωστό υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε περιοχές των συνόρων (σώματα ασφαλείας, τελωνεία και λοιπές υπηρεσίες).

ΙΒ) Η λειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί η επιστροφή του νησιού μας στην κανονικότητα.

ΙΓ) Σε περίπτωση που δεν εισακουστούν οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με πρωτοβουλία του Δήμου Χίου να διοργανωθούν δημοκρατικές, δυναμικές διεκδικήσεις για την υιοθέτηση των προτάσεων της, διαχωρίζοντας τη θέση της από φασιστικούς και ακραίους κύκλους.

ΙΔ) Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής στη Χίο πολιτικών, όπως αυτές απορρέουν από την δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, το Δημοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για τροποποίησή της, ώστε ο εκάστοτε συσσωρευόμενος πληθυσμός στο νησί να μην ξεπερνάει τα όρια που θέτει η αναλογικότητα και η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Τα νησιά, ως κλειστά φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά οικοσυστήματα, υφίστανται δραματικές συνέπειες από τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, όπως αυτή βιώνεται από την εφαρμογή αλυσιτελών πολιτικών, με τη συσσώρευση μεταναστών και προσφύγων σε ανεπαρκείς θεσμικές, ανθρώπινες και υλικές υποδομές. Στα πλαίσια αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η εξέταση σε δεύτερο βαθμό των αιτημάτων ασύλου, μετά την ταυτοποίησή των προσφύγων και μεταναστών θα πρέπει να γίνεται στην ενδοχώρα, ή σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, σε σημεία όπου διατίθεται ο απαραίτητος ζωτικός χώρος για αυτή τη θεμελιώδη κρατική λειτουργία.

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ

ΠΟΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΑΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

 

Με την 56/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χίου, συγκροτήθηκε διαπαραταξιακή επιτροπή του, με σκοπό να απασχοληθεί με το σύνολο των δεδομένων που αναφέρονται στο προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα, να αντλήσει πληροφόρηση από το σύνολο των Υπηρεσιών και τον Δήμαρχο ή τον ορισθέντα Αντιδήμαρχο. Πλέον αυτών, σκοπός της είναι η ενασχόληση  με το σύνολο των προληπτικών, παρεμβατικών και συντονιστικών ενεργειών, οι οποίες πραγματοποιούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από μια ανεπιθύμητη κατάσταση, με σκοπό την προσπάθεια άμβλυνσης των δυσμενών αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων στο ευρύτερο περιβάλλον. Τέλος, σκοπός της είναι η εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και το Δήμαρχο Χίου, προτάσεων αντιμετώπισης δυσμενών καταστάσεων, στην κατεύθυνση της σωστής αντίδρασης και αντιμετώπισης των δυσκολιών του προβλήματος.

    Η επιτροπή με ημερομηνία έναρξης ανάληψης καθηκόντων την 17η Φεβρουαρίου 2017, ασχολήθηκε με τη συλλογή και την ενδελεχή αξιολόγηση των στοιχείων του προβλήματος, με τη βοήθεια του συνόλου των μελών που την απαρτίζουν, αλλά και με τη συμμετοχή όσων εμπλέκονται στο προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα, με στόχο την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, προτάσεων, σύμφωνα με το σκοπό της.

    Κατά τον κύκλο των εργασιών της, η επιτροπή, διενήργησε 14 Συνεδριάσεις, για τις οποίες καταγράφηκαν αναλυτικά πρακτικά, με υπηρεσιακούς και θεσμικούς φορείς αλλά και πολίτες, από τις οποίες διαπιστώνονται αναλυτικά τα παρακάτω συμπεράσματα:

 

 1. Συνεδρίαση 17/02/2017. Ενημέρωση από τον ορισθέντα αντιδήμαρχο, συζήτηση, αποτίμηση της κατάστασης  και απόφαση διαπαραταξιακής για συνολικό σχεδιασμό του προσφυγικού - μεταναστευτικού προβλήματος.

 

 1. Συνεδρίαση 24/02/2017. Ενημέρωση και συζήτηση

α) με τον εκπρόσωπο του Βουλευτή Χίου κ. Α. Μιχαηλίδη κ. Κων/νο Πιπερίγκο, ο οποίος μεταξύ άλλων:

 • επεσήμανε την “...ανάγκη έγκυρης ενημέρωσης του κοινού, αναφερόμενος στο πρόσφατο παράδειγμα λειτουργίας εξωθεσμικών στην Καλαμωτή...”

 • ενημέρωσε ότι “...έχουν μετεγκατασταθεί περί τους 1300 πρόσφυγες…”

 • ενημέρωσε ότι “Σύντομα η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται με 10 επιπλέον άτομα προκειμένου να επισπευσθεί το έργο της….”

 • ανέφερε ότι “Η ΒΙΑΛ δεν πληρεί τις προδιαγραφές ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει και το Κέντρο Κράτησης, που είναι απαραίτητο να λειτουργήσει”

 • και τέλος ότι “ο χώρος του ΧΑΔΑ, παρ’ ότι είναι μία έτοιμη λύση με μελέτες, ανετράπη από την άρνηση της εκκλησίας”

β) με τον Βουλευτή Χίου κ. Νότη Μηταράκη ο οποίος:

 • Παραδέχθηκε ότι “...βεβαίως οι ροές περιορίστηκαν μετά την υπογραφή της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας.

 • Υπογράμμισε την αναγκαιότητα της σωστής λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και βεβαίως την ανάγκη λειτουργίας ενός και μόνο Κέντρου Υποδοχής το οποίο θα μπορεί να  υπάρξει στο νησί, χωρίς να παρεμποδίζεται οποιαδήποτε δραστηριότητα”

 • Επέμεινε στην “ανάγκη φύλαξης των συνόρων”

 • Και εξέφρασε “...τις επιφυλάξεις του σχετικά με τη δραστηριοποίηση των ΜΚΟ και των πολυάριθμων εθελοντών - μελών τους”.

 1. Συνεδρίαση 28/02/2017. Ενημέρωση της επιτροπής για τα δεδομένα λειτουργίας των δομών φιλοξενίας:

α) με την Εισαγγελέα Ανηλίκων κ. Σπυριδούλα Σταυράτη, ως Επίτροπο των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων και μεταναστών, η οποία:

 • “Περιγράφοντας αναλυτικά την υφιστάμενη κατάσταση, στάθηκε ιδιαιτέρως στις σημαντικές ελλείψεις που δημιουργούνται από την αδυναμία εφαρμογής του απαραίτητου καθεστώτος προστατευτικής κράτησης για τα ασυνόδευτα, αλλά και την ανάγκη δημιουργίας κλειστού κέντρου, τόσο για τους απορριφθέντες, όσο και για τους παραβατικούς”

 • διευκρίνισε ότι “είναι σαφές ότι θα πρέπει να υπάρξει κλειστό κέντρο ανηλίκων καθώς και προαναχωρησιακό”.

β) με τον Αστυνομικό Υποδιευθυντή Χίου κ. Γεώργιο Κεβόπουλο ο οποίος:

 • Επεσήμανε ότι “ένα κλειστό κέντρο δεν μπορεί να λειτουργεί στον ίδιο χώρο με ανοικτού τύπου κέντρο, καθότι δημιουργούνται σοβαρότατα προβλήματα, μεγάλης επικινδυνότητας για την ασφάλεια εκατέρωθεν”

 • Απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι “το μοντέλο για το κλειστό κέντρο ανηλίκων και το προααχωρησιακό, ορίζεται από τη νομοθεσία”

γ) την κ. Ανθή Καραγγελή Διευθύντρια της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής η οποία:

 • Υπογράμμισε «την αδυναμία επιστροφής των απορριφθέντων στην Τουρκία λόγω μη ύπαρξης κλειστού προαναχωρησιακού κέντρου».

 • Διευκρίνισε ότι: “από τη στιγμή που ένα άτομο παραβατικό ή που έχει απορριφθεί δευτεροβάθμια, για τη λήψη ασύλου, εισέρχεται διαπιστωμένα στο κλειστό προαναχωρησιακό κέντρο, τελεί υπό διοικητική κράτηση. Η διαδικασία της συμφωνίας προβλέπει αίτημα προς την Τουρκία και απάντησή της για να τους παραλάβει το αργότερο σε 10 μέρες. Είναι γεγονός ότι πολύ μεγάλη μερίδα μεταναστών, διαλέγουν τη Χίο για να περάσουν,  αφού γνωρίζουν πολύ καλά ότι ακόμα και όταν τυγχάνουν αρνητικής απόφασης, παραμένουν ελεύθεροι.”

 • Παρέθεσε “δεδομένα σχετικά με την απομάκρυνση 7 διαφορετικών κατηγοριών, των λεγόμενων ευάλωτων ομάδων από το νησί μας, που αριθμούν περί τα 1.800 άτομα”

 • Τέλος, εξήγησε “με βάση το παράδειγμα της Λέσβου, τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθεί σταδιακή αποσυμφόρηση”

 

 1. Συνεδρίαση 03/03/2017. Ανταλλαγή απόψεων των μελών της διαπαραταξιακής επιτροπής και εκτίμηση δεδομένων.

 

 1. Συνεδρίαση 09/03/2017. Ενημέρωση της επιτροπής από:

α)Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου κ. Ελένη Βουτιέρου, η οποία:

 • Ξεκινώντας ανέφερε ότι “με βάση τα στοιχεία του Νοσοκομείου πάνω από 10.000 άτομα, πρόσφυγες και μετανάστες όλων των ηλικιών, έχουν επισκεφθεί και χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του Νοσοκομείου.”

 • Πρόσθεσε ότι “συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, χρησιμοποιεί χειριστικές απόπειρες, προσποιούμενων καταστάσεων μεγάλης έντασης, αφού δυστυχώς, αυτοί που το έχουν επαναλάβει, τους έχουν ενημερώσει ότι το κόλπο έχει επιτυχία. Ήδη το 2017 υπήρξαν 88 σοβαρά περιστατικά”

 • Στη συνέχεια έθιξε το θέμα “των δυσκολιών που προκύπτουν από την ανυπαρξία ή την ημιδιαθεσιμότητα μεταφραστών”

 • Υπογράμμισε ότι “το γεγονός ότι η δομή της Σούδας γειτνιάζει με το νοσοκομείο και η αστυνομική φύλαξη είναι ελλιπής, οι μετανάστες καταφθάνουν  στο Τ.Ε.Π. όλο το 24ωρο. Επιπλέον κρίνεται απαραίτητη η ενίσχυση της αστυνομικής φύλαξης και στο Νοσοκομείο για υποστήριξη και προστασία από τα δυστυχώς επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας”

 • Διευκρίνισε ότι “οι συνθήκες διαβίωσης στη Σούδα, κατά διαπίστωσή της, είναι πολύ δύσκολες, δεν υπάρχει ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο και συντελείται αδιάκοπη παραβίαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων...”

 • Τόνισε ότι “η Σούδα πρέπει να κλείσει και να αναζητηθεί μια λύση εκτός πόλης”

 • Αναφορικά με το προαναχωρησιακό υποστήριξε ότι “είναι δεδομένο πως δεν πρέπει να υπάρχει καμία επαφή κλειστού και ανοικτού χώρου” και ότι “ένα κλειστό κέντρο προστατεύει και την κοινωνία αλλά και τον ίδιο τον <προβληματικό>”.

 • Συνέχισε, θέτοντας την απορία της σχετικά “με την ύπαρξη 40 ατόμων επιστημονικού προσωπικού που υπηρετούν στη ΒΙΑΛ και ποιες υπηρεσίες προσφέρουν με τις συνθήκες που λειτουργεί το κέντρο”.

 • Τέλος, αναφερόμενη στα Μ.Μ.Ε υποστήριξε ότι “δυστυχώς από τα μέσα, προβάλλεται μόνο το κακό και αυτό, μόνο κακό κάνει”.

β)τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου κ. Γεώργιο Γεωργούλη: ενημέρωσε την επιτροπή για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων αλλά και των ανέργων, ενημερώνοντας για την επιστολή που έχει απευθύνει από 27/10/2016 ζητώντας:

 • Συντονισμό των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Χίο

 • Ενεργή συμμετοχή και επίβλεψη από την Τοπική Αυτοδιοίκηση

 • Κλείσιμο της Σούδας

 • Απομάκρυνση των ατμολεβητών πετρελαίου από τη Σούδα

 • Επίσπευση διαδικασιών ασύλου

 • Ενίσχυση προσωπικού

 • Μοριοδότηση επιχειρηματικότητας για τα 5 νησιά που έχουν επιφορτιστεί με το βάρος του μεταναστευτικού.

γ)τον Ιατρό κ.Κων/νο Αντύπα, Αντιπρόεδρο διοίκησης Νοσοκομείου Χίου και Επικεφαλής των Γιατρών του Κόσμου, ο οποίος:

 • Πληροφοριακά ανέφερε ότι “έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες σε 182 διαφορετικές εθνικότητες παράνομα εισερχομένων”.

 • Συνέχισε ότι “στην επικράτεια υπάρχουν 35 καταυλισμοί μεταναστών - προσφύγων, εκ των οποίων στους 29 δραστηριοποιούνται οι Γιατροί του Κόσμου”.

 • Υποστήριξε ότι από την “εμπειρία του λοιπόν εκτιμά ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία κλειστών δομών για τους παραβατικούς και προβληματικούς”.

 

6.    Συνεδρίαση 20/03/2017. Ενημέρωση από τον Διοικητή της ΒΙΑΛ, ταγματάρχη Ζομπανάκη Κωνσταντίνο, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι:

 • “η δική μου δικαιοδοσία και ευθύνη στη ΒΙΑΛ αφορά τη σίτιση των διαμενόντων, τη διαμονή τους, τη συντήρηση εγκαταστάσεων (πετρέλαιο, γεννήτριες, ηλεκτρικά, υδραυλικά, συρματοπλέγματα κλπ), τις μεταφορές και κινήσεις από και προς το ΚΥΤ και γενικώς κάθε τι που αφορά στη λειτουργία της δομής πλην της ασφάλειας που ανήκει στην Ελληνική Αστυνομία”

 • “...ο Στρατός εισηγήθηκε και προχώρησε στην κατασκευή σκοπιών για επιτήρηση, αφού οι ζημιές ελαχιστοποιούνται, σχεδόν εξαφανίζονται κατά την παρουσία του προσωπικού που δραστηριοποιείτα στο ΚΥΤ”

 • “Κατ’ εκτίμησή του, με την παροχή επιτήρησης οι <φασαρίες> θα μειωθούν”

 • “...η δυναμικότητα μπορεί να ανέλθει και σε 1080 κρεβάτια, ωστόσο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΦΕΚ 64/26-1-2012 τα άτομα που πρέπει να φιλοξενούνται είναι 800”

 • “Από το Δεκέμβριο του 2015 με σχεδιασμό από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής  κατασκευάστηκε χώρος στη ΒΙΑΛ προκειμένου να φιλοξενούνται τα ανήλικα, ασυνόδευτα παιδιά μέχρι την τακτοποίηση τους (προώθηση για επανένωση, παροχή ασύλου, προώθηση σε δομή του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης). Τα συγκεκριμένα containers στην περίοδο εισόδου μεγάλων ροών προσφύγων - μεταναστών, κατελήφθησαν από Αλγερινούς και Μαροκινούς. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες του Δ/ντή της ΒΙΑΛ αλλά και του προσωπικού δεν επιτεύχθηκε η απομάκρυνση τους. Η εν λόγω ομάδα είναι υποψήφια προς αναχώρηση, αφού αποτελείται πιθανά σε ποσοστό 100%, από μετανάστες των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί σε πρώτο αλλά και δεύτερο βαθμό εξέτασης, πλην δεν τους έχουν επιδοθεί οι απορριπτικές αποφάσεις, υπό την απειλή αρνητικής αντίδρασης ή και πρόσκλησης εξέγερσης.”

 • “Όσον αφορά τη Σούδα, για το Κράτος δεν υπάρχει. Ωστόσο καθημερινά υπάρχουν τα τακτικά δρομολόγια προς την πόλη και ο κόσμος <πηγαίνει κι έρχεται>. Εγώ επισήμως διανέμω 900 μερίδες φαγητού….”

 • “Περί τα 2-3 άτομα ημερησίως, παίρνουν απορριπτική….”

 • “Περί τα 300 άτομα από όλες τις υπηρεσίες εργάζονται καθημερινά σε βάρδιες”.

 • “Η έλλειψη προσωπικού στις Υπηρεσίες που πρέπει να καλύπτουν τις 24 ώρες λειτουργίας του Κέντρου, είναι μεγάλο μειονέκτημα. Πιστεύω ότι το κέντρο παρ’ ότι σχεδιάστηκε από το δημόσιας τάξης, έχει μεγάλα μειονεκτήματα. Οι υπηρεσίες θα έπρεπε να βρίσκονται περιμετρικά και στο κέντρο οι μετανάστες”

 • “Yπάρχει απόρρητο σχέδιο εκκένωσης που γνωρίζουν οι συναρμόδιες υπηρεσίες”.

 

7.    Συνεδρίαση 27/03/2017. Ενημέρωση επιτροπής για τον τρόπο λειτουργίας της δομής από:

α) Το Δ/τη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου κ. Ιάκωβο Αρχοντάκη ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι:

 • “η ΕΛ.ΑΣ. έχει το σχέδιο εκκένωσης. Έχει γίνει μετά τα γεγονότα στη ΒΙΑΛ, χωρίς μελέτη πυρασφάλειας”.

 • “Για τη δομή της ΒΙΑΛ χρειάζεται απαραίτητα πιστοποιητικό πυρασφάλειας, να μπουν ανιχνευτές. Έχει ζητηθεί εγγράφως στις αρμόδιες υπηρεσίες, να γίνει έως 01/05 αποψίλωση σε ακτίνα 100μ. γύρω απ τη ΒΙΑΛ ”

 • “Με τη μείωση του προσωπικού της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χίου, δεν καλύπτονται οι βάρδιες του νησιού με τη ΒΙΑΛ και τη Σούδα σε 24ωρη βάση”.

β) Τον κ. Καπελαρίδη, υπεύθυνο της Π.Υ. για το προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα που ανέφερε:

 • “Το φόβο του ότι στη Σούδα θα κληθούν να αντιμετωπίσουν χειρότερες καταστάσεις από τη φωτιά του Νοεμβρίου”

 • “Στη Σούδα δεν υφίστανται αποθήκες καυσίμων”

γ) Τον Δ/ντη (μάνατζερ) του ΚΥΤ ΒΙΑΛ Χίου εκ μέρους του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Θεόφιλο Τσιγγαλάγη, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε ότι:

 • “Προσωπικά πιστεύω ότι η λύση είναι η ΒΙΑΛ και ένα προαναχωρησιακό κέντρο. Ειδάλλως θα γίνει και πάλι το αδιαχώρητο”

 • “Ο χώρος της ΒΙΑΛ, ακόμα κι αν ο Δήμος παραχωρούσε τον υπόλοιπο χώρο της ανακύκλωσης, είναι πολύ μικρός για τις πραγματικές ανάγκες”

 • “Ανέλαβα 18/2. Οι αποφάσεις έρχονται από πάνω. Εγώ γίνομαι κοινωνός τους στο τέλος, στην εκτέλεση του”,

 • Σε απάντηση για το ποιος θα ήταν ο ιδανικός σχεδιασμός, υποστήριξε ότι προσωπικά πιστεύει ότι είναι η “δημιουργία ενός νέου χώρου με όλα τα προβλεπόμενα, όπως το ΧΑΔΑ, η πρόταση που ξεκίνησε πέρυσι. Με τα σημερινά δεδομένα, απαιτείται ένα προαναχωρησιακό οπουδήποτε και επέκταση της ΒΙΑΛ”

 • “Για τους μετανάστες δεν υπάρχει εικόνα πότε μπαίνουν και ποια ώρα γυρίζουν, αν γυρίζουν…”

 • “Για τους απορριφθέντες, η διαδικασία επί της α’ αίτησης είναι πολύ σύντομη. Αντίθετα από την απορριπτική, η εκδίκαση ένστασης κωλυσιεργεί στην επιτροπή προσφυγών”.

 • “Το προσωπικό του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας ελέγχεται από το Δήμο. Δυστυχώς το πρόγραμμα δε λειτουργεί. Οι αμοιβόμενοι των 470€ δε μπορούν να αποδώσουν τέλεια σε ένα τόσο ιδιαίτερο και επικίνδυνο περιβάλλον όπως η ΒΙΑΛ. Εκ της εμπειρίας μου, η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου είναι η καλύτερη λύση. Δυστυχώς το Μάιο τελειώνουν όλες οι συμβάσεις, πραγματικά δε μπορώ να ξέρω πώς θα λειτουργήσουμε”

 

8.  Συνεδρίαση 30/03/2017. Στη συνεδρίαση της επιτροπής παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Αγίου Σπυρίδωνα Νερομύλων κ. Δημήτριος Γιαλούρης, καταθέτοντας τις απόψεις των μελών του Συλλόγου καθώς και μέλη της Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα καταθέτοντας αναλυτικό υπόμνημα βασιζόμενα στα 9 σημεία της αρχικής διακήρυξης της επιτροπής αλλά και αναπτύσσοντας λεπτομερώς τις ενέργειες που έχουν κάνει στα πλαίσια της διεκδίκησης. Επιπλέον υπόμνημα κατέθεσαν ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κερμπάτσος Γεώργιος και η ΝΟΔΕ Χίου με πρόταση 29 σημείων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης.

 

9.    Συνεδριάσεις 21ης και 28ης/04/2017. Διεξοδική συζήτηση, κατάθεση απόψεων όλων των μελών της διαπαραταξιακής επιτροπής και εξουσιοδότηση μελών για τη σύνταξη του πορίσματος προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

10.    Συνεδρίαση 05/05/2017. Έκτακτη σύγκληση και ενημέρωση της επιτροπής από τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Αθανάσιο Μπασιούκα για τα επεισόδια με πρόσφυγες και μετανάστες που έλαβαν χώρα την προηγούμενη νύχτα.

 

11.    Συνεδρίαση 08/05/2017. Έκτακτη παρουσία της αντιστρατήγου της ΕΛΑΣ κ. Ζαχαρούλας Τσιριγώτη. Ενημέρωση των μελών της διαπαραταξιακής για τις δράσεις και τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η ΕΛΑΣ για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στη Χίο. Η κ. Αντιστράτηγος υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι “μετά τη συμφωνία είναι γεγονός και η μείωση των εισερχομένων αλλά και οι επιστροφές των μη δικαιούχων άσυλο στην Τουρκία. Όπου εφαρμόστηκε η μέθοδος κράτησης, (πχ Λέσβο, Κω), μειώθηκαν οι ροές και αποσυμφορήθηκαν τα νησιά και οι δομές.” Προτείνει “δημιουργία ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. μακριά από κατοικημένη περιοχή και η προοπτική δείχνει ότι σε διάστημα ενός μήνα <φαίνεται> η διαφορά σε αριθμό, τήρηση τάξης, επιστροφή στην κανονικότητα”. Εκτιμά ότι “θα κλείσει η Σούδα εφ’ όσον λειτουργήσει για ένα διάστημα το ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. καθώς ένα μέρος των ενοίκων της θα πάει στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. και οι υπόλοιποι στη ΒΙΑΛ, στη θέση των ευάλωτων που θα αποχωρήσουν”.

 

12.    Συνεδρίαση 11/05/2017. Για μία ακόμη φορά επισκέπτεται τη διαπαραταξιακή η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Ανθή Καραγγελή η οποία ενημέρωσε την επιτροπή ότι “στη ΒΙΑΛ έχουν δρομολογηθεί μιας σειρά βελτιώσεις και επισκευές υποδομών για να βελτιωθεί η κατάσταση, με τελικό στόχο να γίνει το κέντρο ελεγχόμενο”. “Βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο μείωσης των ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στη Χίο” και τέλος πρότεινε “να γίνει ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. όπου η υποδείξει η Αστυνομία”.

Στατιστικά στοιχεία τα οποία συνέλεξε και παραθέτει η επιτροπή, αναφέρονται παρακάτω.

 

  

Εισερχόμενοι πρόσφυγες - μετανάστες, στα 5 νησιά, ανά έτος

 

2011

640

2012

3.596

2013

10.995

2014

42.390

2015

868.831

2016

175.328

2017 (α’ τρίμηνο)

4.006

 

Εισερχόμενοι πρόσφυγες - μετανάστες, στα 5 νησιά, ανά μήνα

 

 

Συγκριτικά με την Ιταλία, όπου επίσης υφίστανται προσφυγικές - μεταναστευτικές ροές από αντίστοιχες χώρες προέλευσης, οι αντίστοιχοι αριθμοί ανά έτος παρουσιάζονται, συγκριτικά με τα πέντε ελληνικά νησιά, στον παρακάτω πίνακα.

 

 

 

Παράνομα εισερχόμενοι πρόσφυγες - μετανάστες, ανά νησί

 

2015

 

 

 

2016

 

 

2017 (α’ τρίμηνο)

 Αιτήσεις Ασύλου, ανά έτος, ανά χώρα προέλευσης

 

 

 

Συλληφθέντες, παράνομα εισερχόμενοι αλλοδαποί στην Ελλάδα, κατά το α’ τρίμηνο 2017

 

 

 

Στη Χίο, την 7η Μαΐου 2017, υπάρχουν 2031 πρόσφυγες και μετανάστες εκ των οποίων 814 φιλοξενούνται στη Σούδα, 1010 στη ΒΙΑΛ, 167 σε διαμερίσματα και 20 στον ξενώνα της Μετάδρασης για ανήλικα.

 

Ποσοστά προσφύγων - μεταναστών στη Χίο, ανά εθνικότητα, στις αρχές Μαϊου

 

 

Οι Μ.Κ.Ο. που δραστηριοποιούνται σήμερα στη Χίο είναι οι παρακάτω:

 

α/α

Μ. Κ. Ο.

Δραστηριότητες

1

Samaritan’s Purse

(συνεργάτης Υ.Α.)

Επισκευαστικές εργασίες σε κατοικίες

Κατασκευές μεγάλης κλίμακας (γήπεδο, γραφείο ενημέρωσης στη ΒΙΑΛ κλπ)

Συντήρηση παροχών πόσιμου νερού και υποδομών υγιεινής

Διανομή μη βρώσιμων προϊόντων

Διαχείριση προγράμματος προπληρωμένων καρτών

Δραστηριότητες με πρόσφυγες - μετανάστες

2

Waha

(συνεργάτης Υ.Α.)

Ιατρική υποστήριξη στη Σούδα

Κινητή μονάδα για έκτακτα περιστατικά

Δωρεά στο νοσοκομείο

3

Μετάδραση

(συνεργάτης Υ.Α.)

Παροχή διερμηνέων στη ΒΙΑΛ, Σούδα, Υ.Α. και νοσοκομείο

Νομική υποστήριξη σε πρόσφυγες - μετανάστες

4

Άρσις

(συνεργάτης Υ.Α.)

Ενοικίαση διαμερισμάτων σε ευάλωτες ομάδες προσφύγων - μεταναστών

Μετακίνηση προς νοσοκομείο

5

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Υποστήριξη εθελούσιων επιστροφών

Ψυχολογική υποστήριξη προσφύγων - μεταναστών

Κοινωνική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων προσφύγων - μεταναστών

6

NRC

Διανομή μη βρώσιμων προϊόντων

Υπηρεσίες καταγραφής στους χώρους φιλοξενίας

Διαχείριση θεμάτων επικοινωνίας και πληροφόρησης

Οργάνωση εκδηλώσεων για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής

Κέντρο κοινότητας με δραστηριότητες και υπολογιστές

Μαθήματα ελληνικών και αγγλικών

Διανομή γευμάτων και συμπληρωματικών βρώσιμων προϊόντων

Υποστήριξη εκπαιδευτικού κέντρου και κέντρου νεότητας

7

MDM

Γιατροί του κόσμου

Ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική υποστήριξη Σούδας

8

Hellenic Red Cross

Ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική υποστήριξη ΒΙΑΛ

9

Save the Children και Πράξις

Παροχή και διαχείριση χώρου φιλικού για παιδιά και μητέρες δίπλα στη ΒΙΑΛ

Φροντίδα και προστασία ανηλίκων που είτε είναι ασυνόδευτα είτε επίκειται επανένωση με την οικογένεια

Ενημέρωση και προώθηση επιλογών διατροφής σε βρέφη και μητέρες που θηλάζουν

10

Be aware and share

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες παιδιών

Λειτουργία κέντρου νεότητας

Λειτουργία σχολής μαγειρικής για ενήλικες

Μετακίνηση από ΒΙΑΛ προς διαμερίσματα και αντίστροφα

11

Law Clinic

Νομική υποστήριξη προσφύγων - μεταναστών

12

Advocate Abroad

Νομική υποστήριξη προσφύγων - μεταναστών

13

Action from Switzerland

Λειτουργία και διαχείριση του Athena Center for Woman, με μαθήματα ελληνικών, αγγλικών και γερμανικών, ανάπτυξη δεξιοτήτων (πλέξιμο), προγραμμάτων γυμναστικής, ψυχολογική υποστήριξη σε συνεργασία με Πράξις, ενημέρωση για θέματα ασύλου σε συνεργασία με EASO, ενημέρωση για θέματα σεξουαλικής κακοποίησης

14

A Drop in the Ocean

Υποστήριξη NRC σε διανομές

Οργάνωση δραστηριοτήτων στη Σούδα

Επίβλεψη παραλίας Σούδας

Διανομή μη βρώσιμων προϊόντων

15

Caritas Hellas

Διανομή μη βρώσιμων προϊόντων

Ψυχιατρική υποστήριξη με συμβεβλημένο γιατρό κατόπιν υπόδειξης του ΚΥΤ

Διερμηνεία στην ψυχιατρική υποστήριξη

16

Ελληνικό Συμβούλιο για τους πρόσφυγες

Παροχή νομικής υποστήριξης

Οι στόχοι της διαπαραταξιακής επιτροπής μέσω των προτάσεών της σε αυτή την εισήγηση, περιγράφονται παρακάτω:

 • Παροχή αναλυτικής και υπεύθυνης ενημέρωσης προς κάθε ενδιαφερόμενο

 • Μείωση του συνολικού αριθμού προσφύγων και μεταναστών στη Χίο.

 • Κλείσιμο της δομής στη Σούδας.

 • Βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας της ΒΙΑΛ, περιορισμός των επιπτώσεών της στη γύρω περιοχή.

 • Επιστροφή στην κανονικότητα.

 

Η ΛΑΣ, έχοντας δικό της πολιτικό σκεπτικό που αφορά στους υπευθύνους και τις αιτίες του προσφυγικού προβλήματος, κατέθεσε και ψήφισε τις δικές της προτάσεις.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 

Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή για το προσφυγικό - μεταναστευτικό, αφού τονίζει ότι την αποκλειστική ευθύνη της υπάρχουσας κατάστασης που βρίσκεται σήμερα η Χίος την έχει η Κυβέρνηση, προτείνει τα παρακάτω:

 

Α) Λήψη των απαραίτητων μέτρων από την Κυβέρνηση, για την αποτροπή εισόδου στη Χώρα παράνομων μεταναστών. Με τις Υπηρεσίες που εποπτεύει (Αστυνομία, Λιμενικό, Άσυλο, Νοσοκομείο κλπ), να ενεργήσει ανάλογα και να ορίσει συντονιστή με αρμοδιότητα και ευθύνη ανά νησί, για όλους τους εμπλεκόμενους στο προσφυγικό – μεταναστευτικό.

Β) Ανάθεση από το Δήμο Χίου σε αναγνωρισμένο δικηγορικό γραφείο για διερεύνηση και άσκηση ενδίκων μέσων κατά των Εθνικών και Ευρωπαϊκών θεσμών, η πολιτική των οποίων για τη διαχείριση του μεταναστευτικού – προσφυγικού έχει επιφέρει μεγάλη κοινωνική και οικονομική ζημία στο νησί, με βάση τη γνωμοδότηση του Δικηγορικού Συλλόγου Χίου, σχετικά με την τηρούμενη μέχρι σήμερα διαδικασία. Νομική και πολιτική διεκδίκηση των μέτρων που μπορούν πιθανόν να αντισταθμίσουν την ήδη τελεσθείσα ζημία.

Γ) Εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο, προκειμένου σε συνεργασία με τους Δημάρχους των υπολοίπων νησιών, να υποβάλλει αίτημα για εφαρμογή για τα νησιά, νομοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύει και στη Θράκη, σχετικά με την απαγόρευση μόνιμης παραμονής και εγκατάστασης προσφύγων – μεταναστών.

Δ) Δημιουργία, με μέριμνα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, Κέντρου Κράτησης (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.), σε χώρο που θα ορίσει, θα κατασκευάσει και θα φυλάσσει η ΕΛ.ΑΣ., σύμφωνα με όσα ορίζουν οι νόμοι και οι προδιαγραφές ασφαλείας. Ωστόσο, το Δημοτικό Συμβούλιο εμμένει στην ύπαρξης μίας δομής, με κατάργηση της Σούδας και σε καμία περίπτωση δεν υπεισέρχεται σε ζητήματα κρατικών ευθυνών, που αφορούν αποκλειστικά την Κυβέρνηση. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν δέχεται να την υποκαταστήσει.

Ε) Κλείσιμο της Σούδας με σταδιακή μείωση του πληθυσμού προς τη ΒΙΑΛ, το την ενδοχώρα και επαναπροωθήσεων μέσω του ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Η εξέλιξη της απομάκρυνσης του πληθυσμού, θα επανεξεταστεί από τη Διαπαραταξιακή Επιτροπή.

ΣΤ) Αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ύπατη Αρμοστεία, ώστε να αυξηθεί ο αριθμός ενοικιαζόμενων καταλυμάτων για τη φιλοξενία ευάλωτων ομάδων και οικογενειών, μέχρι να κλείσει η Σούδα.

Ζ) Επανασχεδιασμός του ΚΥΤ για τη μετατροπή του σε ελεγχόμενο κέντρο, με συμμετοχή μηχανικών του Δήμου Χίου, Ύπατης Αρμοστείας και Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής καθώς και ενέργειες για τη βελτίωση συνθηκών ζωής και τη μείωση των επιπτώσεων στη γύρω περιοχή.

Η) Αποτελεσματική λειτουργία, του ήδη διαμορφωμένου χώρου, εντός του ΚΥΤ της ΒΙΑΛ, για τα ανήλικα – ασυνόδευτα παιδιά.

Θ) Μεταφορά και λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου και της EASO εκτός ΒΙΑΛ.

Ι) Αποζημίωση όλων των πληγέντων κατοίκων με σύντομες διαδικασίες.

ΙΑ) Οι ΜΚΟ δεν θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε τομείς που αποτελούν κρατική λειτουργία, επαγγελματική υπηρεσία ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Η δραστηριοποίησή τους νοείται στον βαθμό που ενεργοποιείται η τοπική κοινωνία, και στον τομέα του μεταναστευτικού ζητήματος είναι απαραίτητη η δραστηριοποίηση υπό την εποπτεία, την επιτήρηση και το συντονισμό του Κράτους και του Δήμου Χίου.

Η διαχείριση οποιουδήποτε νεοεισερχόμενου στη Χώρα, νομίμως ή παρανόμως, είτε υπό οιεσδήποτε διεθνείς συνθήκες, οφείλει να γίνεται μόνο από κρατικές υπηρεσίες και κρατικά όργανα. Σε αυτό το πλαίσιο θεωρούμε ότι η ενασχόληση Μ.Κ.Ο. με αντικείμενο το οποίο αποτελεί αμιγώς κρατική λειτουργία, δεν πρέπει να συμβαίνει και θα πρέπει γι αυτό το σκοπό να εξοπλιστούν με το σωστό υλικό και ανθρώπινο δυναμικό, οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες σε περιοχές των συνόρων (σώματα ασφαλείας, τελωνεία και λοιπές υπηρεσίες).

ΙΒ) Η λειτουργία της διαπαραταξιακής επιτροπής θα συνεχιστεί μέχρι να επιτευχθεί η επιστροφή του νησιού μας στην κανονικότητα.

ΙΓ) Σε περίπτωση που δεν εισακουστούν οι προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, με πρωτοβουλία του Δήμου Χίου να διοργανωθούν δημοκρατικές, δυναμικές διεκδικήσεις για την υιοθέτηση των προτάσεων της, διαχωρίζοντας τη θέση της από φασιστικούς και ακραίους κύκλους.

ΙΔ) Μετά από ένα χρόνο εφαρμογής στη Χίο πολιτικών, όπως αυτές απορρέουν από την δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, το Δημοτικό συμβούλιο θεωρεί ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για τροποποίησή της, ώστε ο εκάστοτε συσσωρευόμενος πληθυσμός στο νησί να μην ξεπερνάει τα όρια που θέτει η αναλογικότητα και η φέρουσα ικανότητα του νησιού. Τα νησιά, ως κλειστά φυσικά, κοινωνικά και οικονομικά οικοσυστήματα, υφίστανται δραματικές συνέπειες από τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, όπως αυτή βιώνεται από την εφαρμογή αλυσιτελών πολιτικών, με τη συσσώρευση μεταναστών και προσφύγων σε ανεπαρκείς θεσμικές, ανθρώπινες και υλικές υποδομές. Στα πλαίσια αυτά, το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η εξέταση σε δεύτερο βαθμό των αιτημάτων ασύλου, μετά την ταυτοποίησή των προσφύγων και μεταναστών θα πρέπει να γίνεται στην ενδοχώρα, ή σε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα, σε σημεία όπου διατίθεται ο απαραίτητος ζωτικός χώρος για αυτή τη θεμελιώδη κρατική λειτουργία.

Σχετικά Άρθρα