31 προσλήψεις για τα Σκλαβιά

Ανακοίνωση του Δήμου χίου
Τετ, 25/07/2018 - 18:03
φωτο αρχείου

Σας γνωστοποιούμε ότι αναρτήθηκε η πρόσκληση για την πρόσληψη συνολικά τριάντα ενός (31) ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών των Παιδικών Εξοχών – Κατασκηνώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν και να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2 (τηλ. Επικ. 2271350817).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα 25/7/2017 έως και την Δευτέρα 30/7/2018.

ώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Χίου.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους να ενημερωθούν και να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, Δημοκρατίας 2 (τηλ. Επικ. 2271350817).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από σήμερα 25/7/2017 έως και την Δευτέρα 30/7/2018.

Σχετικά Άρθρα