638.541 € για το Ψυχιατρικό Τμήμα του Νοσοκομείου Χίου

Τρί, 17/03/2020 - 14:19

Όπως ενημερώνει και επισήμως η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, η λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος του “Σκυλίτσειου” Νοσοκομείου Χίου εντάχθηκε στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βορείου Αιγαίου με συνολικό προϋπολογισμό 638.541 €.

Ως φυσικό αντικείμενο της πράξης ένταξης για τη λειτουργία του Ψυχιατρικού Τμήματος νοείται η απασχόληση του προσωπικού που θα στελεχώσει την ψυχιατρική κλινική, θα ενισχύσει το ψυχιατρικό τμήμα που ήδη λειτουργεί στο νοσοκομείο, καθώς η ενίσχυση του ξενώνα Ψυχαργώς, από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας της λειτουργίας της ψυχιατρικής κλινικής και για διάρκεια 24 μήνες.

Όπως υπενθυμίζει η Π.Ε. Χίου "στα πλαίσια της προώθησης της αποϊδρυματοποίησης και της συρρίκνωσης των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων, εντάσσεται η πλήρης ανάπτυξη και λειτουργία ψυχιατρικής κλινικής 9 κλινών εντός  του “Σκυλίτσειου” Νοσοκομείου, στο ισόγειο κτιρίων που εκτελούνται εργασίες αναβάθμισης και διαρρύθμισης, με χρονικό ορίζοντα το τέλος του 2020. Στα πλαίσια του παραπάνω έργου, εντάσσεται και η προμήθεια ξενοδοχειακού – ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού".

Σημειώνεται ότι η ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου θα στεγαστεί στο ισόγειο του κτιρίου (φωτογραφία) που θα στεγάσει και τη νέα Παθολογική Κλινική. Προς το παρόν τα έργα στο κτίριο έχουν διακοπεί, εδώ και 3 μήνες γιατί απαιτείται επικαιροποίηση της μελέτης από το Υπουργείο Υγείας!

  

Σχετικά Άρθρα