Έργο 11.000€ «Σιδηρουργικές εργασίες Δ. Χίου»

Τρί, 27/04/2021 - 16:52

Κύριες, Κύριοι, η ΣυμμαΧία Αξιών σταθερή στις θέσεις της για διαφάνεια και ισονομία στη διαδικασία προμηθειών και απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Χίου, προχωράει συστηματικά στην ενημερωση ολων ανεξαιρέτως των επαγγελματιών του κλάδου σας για κάθε προμήθεια ή απευθείας ανάθεση,  ωστε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση  και να επιτυγχάνεται πάντα η καλύτερη δυνατή τιμή για το Δήμο Χίου αλλά και για κάθε Νομικό πρόσωπο του Δήμου.

Επισυνάπτουμε τη σχετική απόφαση του Αντιδήμαρχου Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία εγκρίνει την τεχνική μελέτη με αριθμό 25/2021 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου, για την εργασία με τίτλο «Σιδηρουργικές εργασίες Δήμου Χίου».

 

 

 

Σχετικά Άρθρα