Ερώτηση για τους δημοσιογράφους που συνεπικουρούν το έργο της Περιφερειακής Αρχής

Πέμ, 06/12/2018 - 18:28
Γιούλα Αργυρούδη

Ερώτηση προς την Περιφερειάρχη Β. Αιγαίου κ. Χριστιάνα Καλογήρου και τους Αντιπεριφερειάρχες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Διοικητικού Οικονομικού, σχετικά με την ενημέρωση του ΠΣ για τους ειδικούς συμβούλους και τους δημοσιογράφους που συνεπικουρούν το έργο της Περιφερειακής Αρχής, κατέθεσαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και μέλη της Πρωτοβουλίας για την Αυτοδιοίκηση στο Β. Αιγαίο Αργυρούδη Γιούλα, Νικολάρα Μαρία και Σπιλάνης Γιάννης.

Να σημειωθεί ότι σχετικές ερωτήσεις είχε καταθέσει τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2016 η Π.Σ Μαρία Νικολάρα, χωρίς να δοθεί ουσιαστικά κάποια συγκεκριμένη απάντηση για τα προσόντα τους και το έργο που παρέχουν στην Π.Β. Αιγαίου. Για την ακρίβεια η απάντηση παρέπεμπε στην ΕΡΓΑΝΗ, όπου βρίσκονται καταχωρημένα τα στοιχεία τους και η πρόσβαση σ αυτήν γίνεται μόνο με τη χρήση του Κωδικού της Περιφέρειας !!Την νέα ερώτηση προκάλεσε η συζήτηση στο Π.Σ της 27/11/18, όπου κατά την συζήτησης νέας τροποποίησης του προϋπολογισμού του έτους 2018 υπήρξαν σχετικές ερωτήσεις για το ύψος των αμοιβών τους σε συνδυασμό με την άγνοια του Π. Συμβουλίου για το έργο που παρέχουν , τα συγκεκριμένα πρόσωπα ,την ειδικότητά τους και τις άλλες επαγγελματικές ασχολίες τους. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα ότι κατά τη συζήτηση τέθηκαν ερωτηματικά για συγκεκριμένους ειδικούς συνεργάτες, χωρίς να δοθεί κάποια απάντηση από την Περιφερειακή Αρχή.

 

Η ερώτηση περιλαμβάνει τα παρακάτω:

 1.Ποιοί/ες ειδικοί σύμβουλοι και δημοσιογράφοι παρέχουν σήμερα τις υπηρεσίες

τους στην Π.Β. Αιγαίου. Ποιοι οι ειδικοί σύμβουλοι της κ. Περιφερειάρχη?

 Ποιος ο οικείος Αντιπεριφερειάρχης για τον καθένα ή την καθεμία;

2.Ποιό το συνολικό ποσό αμοιβής( μαζί με πιθανές ασφαλιστικές παροχές) του καθένα ή της καθεμίας για τα έτη 2014, 2015,2016,2017,2018

2.Ποιος είναι ο συγκεκριμένος τομέας δραστηριοτήτων τον οποίο έχουν οριστεί να εξυπηρετήσουν «μέσα στον κύκλο των γνώσεών τους, σε εξειδικευμένα επιστημονικά και τεχνικά θέματα, που μπορεί να αναφέρονται στη διενέργεια ερευνών, εκπόνηση μελετών, σύνταξη εκθέσεων, υποβολή προτάσεων, ή εισηγήσεων επεξεργασία και παρουσίαση στοιχείων απαραιτήτων για την πραγμάτωση των σκοπών της Περιφέρειας, παροχή επιστημονικής ή τεχνολογικής βοήθειας σε ειδικά θέματα που απασχολούν τις οργανωτικές μονάδες της Περιφέρειας, συστηματική παρακολούθηση της επιστήμης και τεχνολογίας στον τομέα της δραστηριότητάς της, τήρηση αρχείου ελληνικών και ξένων βιβλιογραφικών δεδομένων ή σε κάθε άλλη εργασία που του ανατίθεται από τον οικείο Περιφερειάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη»;

3. Επειδή δεν έχει περιέλθει σε γνώση μας αλλά και σε γνώση του Π.Σ γενικότερα το έργο που έχουν προσφέρει σύμφωνα, ζητάμε ενημέρωση για το έργο τους σύμφωνα με τα παραπάνω για τον κάθε έναν ή καθεμία ξεχωριστά. Από την κ. Περιφερειάρχη για τους δύο ειδικούς συμβούλους – συνεργάτες που συνεπικουρούν το έργο της, και για τους Αντιπεριφερειάρχες Λέσβου, Χίου και Σάμου αντίστοιχα.

 

Από τη γραμματεία της Πρωτοβουλίας για την Αυτοδιοίκηση στο Βόρειο Αιγαίο

 

 

 

Σχετικά Άρθρα