Η Συμμαχία αξιών για την ΔΙΑΝΟΧ

Επιστολή του Γ. Τώρα, μέλους του Δ.Σ.
Παρ, 11/12/2020 - 06:05

Προς Διοικητικό Συμβούλιο ΔΙΑΝΟΧ ΑΕ

Κυρίες, κύριοι με την παρούσα επιστολή διαμαρτύρομαι έντονα για τη συνεχή απαξίωση εκ μέρους της Διοίκησης η οποία αρνείται συστηματικά να με ενημερώνει ως τακτικό μέλος του Δ.Σ με τις ανάλογες εισηγήσεις επί των ημερησίας και εκτός ημερησίας διάταξης θεμάτωνπροβάλλοντας αποτρεπτικές δικαιολογίες περί κανονισμού λειτουργίας των Ανωνύμων Εταιρειών.  

Ως εκ τούτου αδυνατώντας να ελέγξω οποιοδήποτε θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανυπαρξία ειδικής αιτιολόγησης για το κάθε θέμα ξεχωριστά όπως επιβάλλει η κοινή λογική, αλλά και όπως θα έπρεπε να λειτουργεί μια κατ ουσίαν Δημοτική επιχείρηση, απέχω από τη συγκεκριμένη δια περιφοράς «συνεδρίαση» καταγγέλλοντας ως απόλυτα αντιδεοντολογική την όλη διαδικασία δηλώνοντας επίσης ότι δεν είναι δυνατόν να αποφασίζουμε χωρίς να γνωρίζουμε τις εισηγήσεις, χωρίς τηλεδιάσκεψη και ιδιαίτερα με συνεδρίαση δια τηλεφώνου όπου προφανώς και δεν τηρούνται πρακτικά!  

Επισημαίνω μάλιστα ότι η δια περιφοράς συνεδρίαση είναι δυνατόν να συμβεί μόνο σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις και όχι να γίνει κανόνας όπως έχει γίνει και στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

Επιφυλάσσομαι και για τη συνέχεια της συμμετοχής μου στο Δ.Σ. αλλά ιδίως σε παρόμοιου τύπου «συνεδριάσεις χ. 

Σας καλώ για μια ακόμη φορά να μου κοινοποιείται εμπρόθεσμα όλες τις εισηγήσεις των θεμάτων προς συζήτηση συνοδευόμενες από αντίγραφα όλων των σχετικών εγγράφων και παραστατικών που αναφέρονται σε αυτές. Να συγκαλείτε τηλεδιάσκεψη για τις συνεδριάσεις, όπως γίνεται σε όλα τα  θεσμικά όργανα, όπου θα τηρούνται ακριβή πρακτικά. 

Για όλους τους πιο πάνω λόγους καταψηφίζω όλα τα θέματα του «δια περιφοράς» Δ.Σ. της 11ης Δεκεμβρίου 2020 και παράλληλα ενημερώνω όλα τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΙΑΝΟΧ, τον δήμαρχο Χίου και τις λοιπές παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

 

Σχετικά Άρθρα