Λεφτά υπάρχουν για την καθαίρεση και ανακατασκευή του μανδύα στο "Κόρης Γεφύρι"

Επιστολή του Δ. Μυλωνάδη στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
Πέμ, 04/04/2019 - 15:49

Την παρέμβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ζητά ο Ειδικός Σύμβουλος Αντιπεριφερειάρχη Χίου, Δήμης Μυλωνάδης, που με επιστολή του στον Σταύρο Αραχωβίτη θέτει τα ζητήματα που αφορούν τα φράγματα «Κόρης Γεφύρι» και «Κατράρη». Mάλιστα για το πρώτο επισημαίνει ότια πό την εγκριτική Απόφαση ΥΠ ΟΙΚ – ΑΝ της 27/12/2018 υπάρχουν πλέον των 500.000€ διαθέσιμα που  μπορούν να διατεθούν για την καθαίρεση  και  ανακατασκευή  του  μανδύα, ανεξάρτητα από τους ελέγχους που πρέπει να συνεχιστούν στο φράγμα.

Αναλυτικά σημειώνει:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

Μετά από το έγγραφο που απέστειλα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και σας κοινοποίησα, προκειμένου η πρώτη να ανταποκριθεί ΑΜΕΣΑ στο αίτημα του  Υπουργείου  για  την έγκριση  πρόσθετης  πίστωσης  50.000€  για  την πληρωμή των τεχνικών συμβούλων που θα επιβλέψουν τις υπολειπόμενες εργασίες    ελέγχου    και    ολοκλήρωσης    του    Φράγματος    Κόρης    Γεφύρι, συνεργάσθηκα με την επιβλέπουσα Υπηρεσία του έργου, προκειμένου να διευκρινισθεί ό,τι από το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου δημιούργησε σύγχυση και προβληματισμό για τις προθέσεις σας στην τοπική κοινωνία.

Συγκεκριμένα: Έλαβα γνώση και μελέτησα τις (2) δύο τεχνικές εκθέσεις των τ. Συμβούλων του έργου από Μαρτίου και Αυγούστου 2018 και της Απόφασης του ΥΠ. ΟΙΚ. ΑΝ της 27-12-2018 για την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου.

 

Από την πρώτη (σελίδες 4-6) προέκυψε η ανάγκη αδιατάρακτης κοπής και απομάκρυνσης   του    αρχικού    μανδύα    αφού    αποκλείσθηκαν   οι    τοπικές επεμβάσεις  επ’  αυτού.  Από  την  δεύτερη  της  ανακατασκευής  των  ιδίων τμημάτων του μανδύα όπως κατασκευάσθηκαν και τα μεταγενέστερα από τους δεύτερους εργολήπτες. Προϋπολογισμός καθαίρεσης και απομάκρυνσης μανδύα  520.000€  και  ανακατασκευής  70.000€,  δηλαδή  συνολικά  περί  τα 590.000€.

 

Από την εγκριτική Απόφαση ΥΠ ΟΙΚ – ΑΝ της 27/12/2018 υπάρχουν πλέον των 500.000€ διαθέσιμα που είναι φυσικό ότι μπορούν να διατεθούν για την καθαίρεση  και  ανακατασκευή  του  μανδύα  και  από  το  Δελτίο  Τύπου  του Υπουργείου σας προκύπτει ότι υπάρχουν πιστώσεις 380.000€ διαθέσιμες για τις   απαραίτητες    έρευνες   και    λοιπές   μελέτες    που    θα   επιτρέψουν   την ολοκλήρωση  και  ασφαλή  χρήση  του  φράγματος,  αντί  των  250.000€  έως 300.000€   που    μου    μεταφέρθηκε    και    ανέφερα    στο    έγγραφό    μου.    Η απομάκρυνση και ανακατασκευή του μανδύα  πρέπει  να προηγηθεί ως ανεξάρτητη από ελέγχους  και έρευνες.

 

Τα  προηγούμενα  από  τη  μια  ενημερώνουν  την  τοπική  κοινωνία  και  τις Υπηρεσίες  της  Περιφέρειας  ότι  κατ’  ουσία  το  Υπουργείο  –  ΕΣΤΩ  ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ – έχει  την  πολιτική βούληση να τρέξει  την  ασφαλή ολοκλήρωση  του  έργου  κι  από  την  άλλη  ότι:  σύντομα   θα  δούμε  τον εκκενωτή του φράγματος να κλείνει  και το φράγμα να γεμίζει.

 

Δοθείσης της ευκαιρίας κύριε Υπουργέ, σας γνωρίζω ότι το Υπουργείο σας έχει ολοκληρώσει από το 2008 και το Φράγμα  Κατράρη  Καλαμωτής Χίου χωρητικότητας        1.900.00     τόνων     (κ.μ.)     και    δαπάνης     πέραν      των 26.000.000€ το οποίο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην τροφοδοσία του από τον μοναδικό τροφοδότη χείμαρρο Κατράρη, με συνέπεια – μέχρις στιγμής –να έχει μέση απόδοση ΜΟΝΟ 8 έως 10 τοις εκατό (!!) πράγμα για το οποίο προσφέρομαι να βοηθήσω το Υπουργείο στην έρευνα του προβλήματος.

 

Με   την  σωστή  ολοκλήρωση    και  χρήση  των  (2)  δυο  φραγμάτων  θα δημιουργηθούν      οι     προϋποθέσεις       ανάνηψης       των      προβληματικών γεωτρήσεων των  υδρολεκανών Κορακάρη και  Καλαμωτής στις οποίες ανιχνεύθηκε  και   παραμένει  λόγω   υπεράντλησης  και   υφαλμύρωσης διαλυμένος Hg και Αρσενικό στα νερά που υδρευόμαστε και αρδευόμαστε, με ανυπολόγιστες  δυσμενείς συνέπειες και  επιπτώσεις στην  δημόσια υγεία της τοπικής κοινωνίας (καρκινοπαθείς – νεφροπαθείς κ.λ.π.).

 

 

Κύριε Υπουργέ

 

Από  Εσάς,  ένα  νέο  μορφωμένο  άνθρωπο,   η  τοπική   κοινωνία περιμένει       με     υπερπροσπάθεια,        να      καλύψετε      τις     ολιγωρίες       και καθυστερήσεις       των     προηγουμένων       σας     και    να     διασφαλίσετε       το Ελληνικό Δημόσιο με την χρήση  των άνω φραγμάτων από τον κίνδυνο έντοκης  απαίτησης και επιστροφής των χρημάτων που έχει διαθέσει  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για  τα (2) δυο  έργα  που  ανέρχονται σε πολλές δεκάδες  εκατομμύριων Ευρώ."

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα