Μη διακοπή των τελών κυκλοφορίας για τα ΑμΕΑ

Πέμ, 11/02/2021 - 18:19

Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία ενημερώνει ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο της Α.Α.Δ.Ε. Ε.2035/5-2-2021, τα άτομα με αναπηρία που έχουν απαλλαγεί από τα τέλη κυκλοφορίας, λόγω αναπηρίας, ότι δεν διακόποτονται για το 2021 οι χορηγημένες με απόφαση Προισταμένου Δ.Ο.Υ απαλλαγές από τέλη κυκλοφορίας που λήγουν μέρχι 31.12.2020 λόγω λήξης ισχύος  της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ.

Σύμφωνα με την Εγκύκλιο τα άτομα με αναπηρία καλούνται να προσκομίσουν έως τις 30.06.2021 νέα απόφαση του ΚΕΠΑ (μαζί με την προβλεπόμενη ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης), που να δικαιολογεί την σχετική απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις 30.06.2021 η οποία όμως δεν δικαιολογεί την χορήγηση απαλλαγής από τα τέλη κυκλοφορίας τότε αυτά επιβάλλονται χωρίς τα πρόστιμα.

Σε περίπτωση μη προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις 30.06.2021, με υπαιτιότητα του φορολογούμενου, τότε επιβάλλονται τα τέλη κυκλοφορίας και το πρόστιμο των κείμενων διατάξεων (υποπαρ.Ε7 αρ.πρωτου ν.4093/2012)

Παρακαλούνται οι φορείς –μέλη μας να ενημερώσουν τα μέλη τους για την απόφαση της Α.Α.Δ.Ε, την οποία και κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας.

 

 

Σχετικά Άρθρα