Χίος, Δευτέρα 22 Απριλίου

Σιγά - σιγα, μη βιάζεστε!

Ανακοίνωση της Παγχιακής Επιτροπής Αγώνα
Τρί, 20/03/2018 - 16:06

Mε την υπ’ αριθμ. 754 / 8-11-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου και την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 28-11-2017, ο Δήμος Χίου κατέθεσε κατά του Δημοσίου (Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής) , αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για τη μη επέκταση του hotspot της ΒΙΑΛ.

Στη συνέχεια θα κατέθετε αγωγή έξωσης λόγω αλλαγής και κακής χρήσης, καθώς και μη τήρησης των όρων της σύμβασης δωρεάν παραχώρησης του κτίσματος, που λήγει στις 9-1-2018.

Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατετέθη και “απορρίφθηκε” στις 19-12-2017. Η αγωγή έξωσης ακόμη δεν έχει κατατεθεί αν και έχουν περάσει περισσότερο από 4 μήνες, παρά την επισήμανση της σπουδαιότητας και του επείγοντος του θέματος στη συνεδρίαση της 8ηςΝοεμβρίου 2017.

Αποφασίστηκε να κατατεθεί άμεσα, ώστε να αφαιρεθεί το επιχείρημα ή ακόμη και η πρόφαση της μή έγκαιρης ειδοποίησης του Υπουργείου, για να αδειάσει τη ΒΙΑΛ.

Τότε ο χρόνος που απέμενε ήταν 14 μήνες, ενώ τώρα 9½ . Επί πλέον η κατάθεση της έξωσης θα συνεπικουρούσε στις προσφυγές στο ΣτΕ, τόσο του Δήμου, όσο και των Δικηγορικών Συλλόγων των 5 νησιών.

Υπάρχει κάποια εντολή ή κάποιος ιδιαίτερος λόγος γι αυτή την καθυστέρηση στην κατάθεση της αγωγής έξωσης ;

Σε αντίθεση με τη ραστώνη του Δήμου, κάποιες και κάποιοι, στην πλειοψηφία τους Καμποχωρούσοι, από τις 11 Ιανουαρίου 2018, νυχθημερόν φυλάνε βάρδιες στα “πασσαλάκια”, νυχθημερόν εμποδίζοντας την επέκταση της ΒΙΑΛ.

Σχετικά Άρθρα

Δευ, 22/04/2019 - 10:00

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Εσωτερικών, Οικονομίας & Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης, σχετικά με τη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με καύση φυτικών ελαίων στη Λαγκάδα της Χίου.

Ο κ. Μηταράκης ρωτάει τους Υπουργούς, κατά πόσο είχαν ενημερωθεί εγκαίρως οι εμπλεκόμενοι φορείς, περιλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης για την έγκριση της μελέτης περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης, εάν είχαν υποβληθεί ενστάσεις κατά της εγκριτικής αυτής απόφασης, τα επόμενα βήματα στην αδειοδότηση του έργου, καθώς και πώς θα διασφαλίζεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, στα επόμενα στάδια του έργου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς:

1. Τον Υπουργό Εσωτερικών

2. Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

3. Τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Πορεία υλοποίησης του έργου μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Λαγκάδα της Χίου».

Τον Μάρτιο του 2018 εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, η μελέτη περιβαλλοντικών όρων για την «Εγκατάσταση και λειτουργία Σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας με καύση φυτικών ελαίων στη θέση «ΚΑΡΥΔΑΣ» Λαγκάδας Χίου». Κατά της εν λόγω εγκριτικής απόφασης, μπορούσε να ασκηθεί προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών, βάσει της παρ. 2 του αρ. 1 του ν. 2503/1997.

Κάθε επένδυση η οποία έχει σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων και την ανακύκλωση, είναι φυσικό να εγείρει ανησυχίες στους κατοίκους των γύρω περιοχών, ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και τις τυχόν επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην ποιότητα ζωής στην περιοχή. Ευθύνη της πολιτείας είναι να διασφαλίζει την αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών νόμων, να ακολουθεί τις διαδικασίες αδειοδότησης και να δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας και εμπιστοσύνης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ρωτούνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Είχε γίνει κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβανομένης της τοπικής αυτοδιοίκησης;

2. Είχε ασκηθεί κάποια προσφυγή κατά της εγκριτικής απόφασης των περιβαλλοντικών όρων της επένδυσης;

3. Ποια τα επόμενα βήματα στη διαδικασία έγκρισης της επένδυσης και ποιοι οι εμπλεκόμενοι φορείς; Έχουν γίνει δράσεις ενημέρωσης των κατοίκων για τις επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης επένδυσης;

4. Πώς θα ελέγχεται η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, αλλά και αργότερα κατά τη λειτουργία του; Πώς μπορούν να αντιδράσουν οι κάτοικοι, αλλά και όσοι άλλοι έχουν τυχόν έννομο συμφέρον κατά τη φάση υλοποίησης και κατά τη φάση λειτουργίας εάν διαπιστωθεί παραβίαση ή μη ορθή εφαρμογή των περιβαλλοντικών όρων;

Ο Ερωτών Βουλευτής

Νότης Μηταράκης