Συμμαχία Αξιών: Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για αντιμετώπιση κορωνοϊού 10.801,44€

Παρ, 07/05/2021 - 06:43

Η ΣυμμαΧία Αξιών σταθερή στις θέσεις της για διαφάνεια και ισονομία στη διαδικασία προμηθειών και απευθείας αναθέσεων στο Δήμο Χίου, προχωράει συστηματικά στην ενημερωση ολων  ανεξαιρέτως των επαγγελματιών του κάθε κλάδου  για κάθε προμήθεια ή απευθείας ανάθεση, ώστε να υπάρχει ίση αντιμετώπιση και να επιτυγχάνεται πάντα η καλύτερη δυνατή τιμή για το Δήμο Χίου αλλά και για κάθε Νομικό πρόσωπο του Δήμου. 

Επισυνάπτουμε τη σχετική απόφαση του Δημάρχου Χίου με την οποία εγκρίνει τη δαπάνη πίστωση ύψους Δέκα Χιλ. Οκτακόσια Ένα κόμμα Σαράντα Τέσσερα Ευρώ (10.801,44€) για προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού για αντιμετώπιση κορωνοϊού που σας αφορά και παρακαλούμε να ενημερώσετε τα μέλη του Φαρμακευτικού Συλλόγου ώστε αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσετε με την Οικονομική Υπηρεσία του ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ τηλ. 2271351715.

Σχετικά Άρθρα