Συνάντηση με Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής Ελλάδος

Τρί, 29/09/2020 - 17:27

Τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου κ. Παντελή Μπουγδάνο επισκέφτηκε ο δικηγόρος κ. Νικόλαος Ατταλιώτης, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής Ελλάδος, το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκαν θέματα που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Χίου σε σχέση με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στο νησιωτικό χώρο».

Το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει σαφείς και μετρήσιμους δείκτες τόσο σε εθνικό  όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, συγκεκριμένες πολιτικές περιφερειακής ανάπτυξης και αναφέρεται στο σύνολο των διαθέσιμων πόρων που μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Παράλληλα στοχεύει στην αξιοποίηση των αναπτυξιακών προοπτικών των νησιών μας και στην ανάληψη ειδικής μέριμνας για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή του νησιωτικού χώρου, υπό το πρίσμα της Θαλάσσιας Οικονομίας.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Παντελής Μπουγδάνος πιστεύει ότι το σχέδιο αυτό θα ωφελήσει ολόκληρη την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αφού θα πετύχει τη δίκαιη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της οικονομίας των νησιών μας, θα δώσει έμφαση στη θαλάσσια επιτήρηση και ασφάλεια. Παράλληλα θα αντιμετωπιστούν  οι σοβαρές διαταραχές λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, αλλά και οι ειδικές συνθήκες του νησιώτη επιχειρηματία.

Σχετικά Άρθρα