Χίος, Παρασκευή 3 Ιουλίου

Τα δάνεια της ΔΕΥΑΧ στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης

Παρ, 21/02/2020 - 16:04

H συζήτηση για την εξόφληση των δανείων της ΔΕΥΑΧ και συνολικά 21 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Χίου, που θα συνεδριάσει την επόμενη Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στις 6 μ.μ. στο Δημαρχείο.

Aκολουθεί αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

 

Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

1.

Έγκριση       Ισολογισμού,       Αποτελεσμάτων       Χρήσης-Προσάρτημα      έτους

2013.Τροποποίηση   τεχνικού   προγράμματος   και   προϋπολογισμού   έτους   2020,

σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-7-2019.

 

Οικονομική

Επιτροπή

 

2.

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-

7-2019.

Οικονομική

Επιτροπή

 

3.

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-7-2019.

Οικονομική

Επιτροπή

 

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

 

4.

 

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, Δήμου Χίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Δ/νση

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και

Πληροφορικής

 

 

5.

 

Αποδοχή ένταξης και έγκριση συμμετοχής στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα

DANCE  και ορισμός υπεύθυνου έργου.

Δ/νση

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και

Πληροφορικής

 

 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

6.

 

Παραχώρηση  χρήσης  χώρου  οικοπέδου  7ου-11ου   Νηπιαγωγείου  Χίου,  (Περιοχή  Αγ.

Γεωργίου Ορφανού) στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση υποσταθμού.

Δ/νση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

7.

Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας και σύναψη σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης  με  το  Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Χίου  Α.Ε  συγκοινωνιακού  έργου  με  τίτλο

«Συγκοινωνιακές Ρυθμίσεις για απομακρυσμένα Χωριά»

Δ/νση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

8.

 

Επικαιροποίηση της αριθ. 191/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ/νση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

 

Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

9.

 

Παράταση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων-αγροτεμαχίων στη Δ.Ε. Ιωνίας-Αίτημα

του Νικολάου Ροδίτη του Εμμανουήλ

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

10.

 

Παράταση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων-έκταση στη θέση Περιστερά ή Ίσιο της

Κοινοτητας Αγ. Γεωργίου Συκούση-Αίτημα της COSMOTE A.E.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

11.

 

Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Απλωταριάς 54Β

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

 

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

12.

 

Εισήγηση για το ακίνητο της οδού Απλωταριάς 64.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

13.

 

Μίσθωση ακινήτου στο Πιτυός

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

14.

 

Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων www.4412.gr της ΔημοςΝet.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

Ε΄  ΘΕΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

 

15.

 

Κατανομή  Α΄  τριμήνου  2020  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των

Ενιαίων   Σχολικών   Επιτροπών   Πρωτοβάθμιας   και   Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης.

Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας και

Πολιτισμού

 

16

 

Παραχώρηση σχολικών χώρων.

 

ΔΕΠ

       

 

 

ΣΤ΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

17

 

Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 3 (παρ.2) Ν. 2734/5-8-1999.

Πρόεδρος

Δημοτικού

Συμβουλίου

 

18

Τροποποίηση των 751 & 797/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για

την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΝΧ-Έγκριση της 19/2020 απόφασης του ΔΣ

της ΔΕΥΑΝΧ.

 

Πρόεδρος της

ΔΕΥΑΝΧ

 

19

Έγκριση της απόφασης 20/2020 της ΔΕΥΑΝΧ περί ρύθμισης οφειλών προς την

επιχείρηση σε δόσεις.

Πρόεδρος της

ΔΕΥΑΝΧ

 

20

 

Συζήτηση για την εξόφληση των δανείων της ΔΕΥΑΝΧ-Έκδοση ψηφίσματος.

Πρόεδρος της

ΔΕΥΑΝΧ

 

21

 

Μετακίνηση αιρετών.

Πρόεδρος

Δημοτικού

Συμβουλίου

 

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα

Πέμ, 02/07/2020 - 16:13

Στη νέα διήμερη αποχή, σήμερα και αύριο των λογιαστών, συμπαρίσταται η Διοίκηση της ΟΕΒΕ Χίου, που σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

"Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου δηλώνει την αμέριστη συμπαράσταση του στους Χιώτες Λογιστές- Φοροτεχνικούς στον δύσκολο αγώνα που δίνουν τους τελευταίους μήνες!

Η προσπάθεια ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί βάρος στους ώμους του κλάδου καθώς καλούνται να ανταποκριθούν στον τεράστιο όγκο δουλειάς που συσσωρεύεται, αφιερώνοντας ώρες ατέλειωτες εκτός ανθρώπινων ωραρίων. Με μαθηματική ακρίβεια πολλοί συνάδελφοι- επαγγελματίες λογιστές θα οδηγηθούν σε αδιέξοδο αφού οι επιλογές είναι περιορισμένες, ή θα πρέπει να καταφύγουν στη μισθωτή εργασία ή θα χάσουν κάθε έννοια δικαιώματος στον προσωπικό χρόνο και την οικογένεια!

Η Ο.Ε.Β.Ε. Χίου στηρίζει τον κλάδο των φοροτεχνικών-λογιστών, στη μάχη που δίνει για τη διεκδίκηση δικαιωμάτων στην εργασία αλλά κυρίως τη ζωή!"