Χίος, Τρίτη 31 Μαρτίου

Τα δάνεια της ΔΕΥΑΧ στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης

Παρ, 21/02/2020 - 16:04

H συζήτηση για την εξόφληση των δανείων της ΔΕΥΑΧ και συνολικά 21 θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη του δημοτικού συμβουλίου Χίου, που θα συνεδριάσει την επόμενη Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου, στις 6 μ.μ. στο Δημαρχείο.

Aκολουθεί αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

 

Α΄ ΘΕΜΑΤΑ ΑΜΕΣΗΣ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

1.

Έγκριση       Ισολογισμού,       Αποτελεσμάτων       Χρήσης-Προσάρτημα      έτους

2013.Τροποποίηση   τεχνικού   προγράμματος   και   προϋπολογισμού   έτους   2020,

σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-7-2019.

 

Οικονομική

Επιτροπή

 

2.

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-

7-2019.

Οικονομική

Επιτροπή

 

3.

 

Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2020, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55905/29-7-2019.

Οικονομική

Επιτροπή

 

Β΄ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

 

4.

 

Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Ναυτιλίας και

Νησιωτικής Πολιτικής, Δήμου Χίου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Δ/νση

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και

Πληροφορικής

 

 

5.

 

Αποδοχή ένταξης και έγκριση συμμετοχής στην υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα

DANCE  και ορισμός υπεύθυνου έργου.

Δ/νση

Προγραμματισμού,

Οργάνωσης και

Πληροφορικής

 

 

Γ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

6.

 

Παραχώρηση  χρήσης  χώρου  οικοπέδου  7ου-11ου   Νηπιαγωγείου  Χίου,  (Περιοχή  Αγ.

Γεωργίου Ορφανού) στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση υποσταθμού.

Δ/νση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

7.

Έγκριση εκτέλεσης υπηρεσίας και σύναψη σύμβασης με την διαδικασία της απευθείας

ανάθεσης  με  το  Υπεραστικό  ΚΤΕΛ  Χίου  Α.Ε  συγκοινωνιακού  έργου  με  τίτλο

«Συγκοινωνιακές Ρυθμίσεις για απομακρυσμένα Χωριά»

Δ/νση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

8.

 

Επικαιροποίηση της αριθ. 191/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ/νση

Τεχνικών

Υπηρεσιών

 

 

Δ΄ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

9.

 

Παράταση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων-αγροτεμαχίων στη Δ.Ε. Ιωνίας-Αίτημα

του Νικολάου Ροδίτη του Εμμανουήλ

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

10.

 

Παράταση μίσθωσης δημοτικών ακινήτων-έκταση στη θέση Περιστερά ή Ίσιο της

Κοινοτητας Αγ. Γεωργίου Συκούση-Αίτημα της COSMOTE A.E.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

11.

 

Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην οδό Απλωταριάς 54Β

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

 

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

12.

 

Εισήγηση για το ακίνητο της οδού Απλωταριάς 64.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

13.

 

Μίσθωση ακινήτου στο Πιτυός

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

14.

 

Συνδρομή στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων www.4412.gr της ΔημοςΝet.

Δ/νση

Οικονομικών

Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

Ε΄  ΘΕΜΑΤΑ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ,  ΤΟΠΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,

ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

 

15.

 

Κατανομή  Α΄  τριμήνου  2020  για  κάλυψη  λειτουργικών  δαπανών  των

Ενιαίων   Σχολικών   Επιτροπών   Πρωτοβάθμιας   και   Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης.

Δ/νση Κοινωνικής

Προστασίας,

Παιδείας και

Πολιτισμού

 

16

 

Παραχώρηση σχολικών χώρων.

 

ΔΕΠ

       

 

 

ΣΤ΄ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

Αρ.

θέματος

 

Θέμα

 

Εισηγητής

 

17

 

Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 3 (παρ.2) Ν. 2734/5-8-1999.

Πρόεδρος

Δημοτικού

Συμβουλίου

 

18

Τροποποίηση των 751 & 797/2019 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για

την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΝΧ-Έγκριση της 19/2020 απόφασης του ΔΣ

της ΔΕΥΑΝΧ.

 

Πρόεδρος της

ΔΕΥΑΝΧ

 

19

Έγκριση της απόφασης 20/2020 της ΔΕΥΑΝΧ περί ρύθμισης οφειλών προς την

επιχείρηση σε δόσεις.

Πρόεδρος της

ΔΕΥΑΝΧ

 

20

 

Συζήτηση για την εξόφληση των δανείων της ΔΕΥΑΝΧ-Έκδοση ψηφίσματος.

Πρόεδρος της

ΔΕΥΑΝΧ

 

21

 

Μετακίνηση αιρετών.

Πρόεδρος

Δημοτικού

Συμβουλίου

 

Συνημμένα αρχεία:

Σχετικά Άρθρα

Ανακοίνωση του Συνδυασμού "Χίος μπροστά"
Δευ, 30/03/2020 - 22:51

Πληροφορηθήκαμε από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ ,για την επιστολή του υπουργείου μεταναστευτικής πολιτικής προς τους Δήμους του ΒΑ Αιγαίου ,για υπόδειξη χώρων για την δημιουργία προσωρινών δομών νεοεισερχόμενων .
Συνεπείς με τις πάγιες θέσεις μας (λειτουργία μιας και μόνο μονάδας καταγραφής,κλείσιμο ΒΙΑΛ), θεωρούμε ότι είναι λάθος η δημιουργία οποιασδήποτε νέας δομής στο νησί μας με το πρόσχημα της υγειονομικής τρέχουσας κρίσης.
Σε κάθε περίπτωση για το θέμα που τέθηκε, θεωρούμε ότι πρέπει να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να υπάρχει η ευρύτερη σύγκλιση στην οποιαδήποτε απάντηση προς το υπουργείο.
Είναι τεράστιο λάθος η δημιουργία οποιασδήποτε τέτοιας δομής τύπου "καραντίνας" εντός του νησιού..Αυτό γιατί πολλαπλασιάζονται οι αναγκαστικές επαφές μεταξύ γηγενών και νεοεισερχόμενων (δίκτυο σίτισης, φύλαξης ,δικτύου μεταφοράς, ιατρικής φροντίδας και πιθανής περίθαλψης , ΜΚΟ κλπ). Είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση με την στρατηγική που ακολουθεί η κυβέρνηση για την πανδημία που προσβλέπει στην ελαχιστοποίηση "επαφών" και ειδικά με άτομα άγνωστου ιατρικού ιστορικού και κατάστασης. Θυμίζουμε τις συνεχείς εκκλήσεις του κυβερνητικού επιτελείου διαχείρισης της κρίσης για την προστασία του εξαιρετικά ευαίσθητου συστήματος περίθαλψης των νησιών (πεπερασμένες δυνατότητες, δυσκολία αεροδιακομιδών). Δεν αποτελεί κινδυνολογία αλλά αποτύπωση της ωμής πραγματικότητας να αναφερθεί ότι στην Χίο του πληθυσμού των 60000 ατόμων (με τους πρόσκαιρα παραμένοντες ) υπάρχουν λιγότερες θέσεις ΜΕΘ σε σχέση με αντίστοιχο πληθυσμό στην Ιταλία η οποία πλήττεται περισσότερο από την κρίση.

Προτείνουμε την δημιουργία αμφίδρομου κυκλικού πλωτού δικτύου μεταξύ των 3 νησιών για την συλλογή των νεοεισερχόμενων και την άμεση μετακίνησή τους σε κατάλληλους χώρους που μπορεί να δημιουργήσει γρήγορα όπως πρόσφατα ισχυρίστηκε το υπουργείο εκτός των νησιών.
Επίσης είναι επιτακτική ανάγκη, η κατεπείγουσα διερεύνηση και προετοιμασία πλωτού η πλωτών μέσων κατάλληλα εξοπλισμένων με ιατρικές υποδομές και προσωπικό, τα οποία σε καθημερινή βάση (κινούμενα μεταξύ των 3 νησιών),θα χρησιμεύουν ως χώρος καραντίνας για τους φορείς (διαπιστωμένους και πιθανούς) καθώς και για νοσηλεία πιθανών νοσούντων από τον ιό και για την τάχιστη μεταφορά τους , σε αποστειρωμένο κατάλληλο περιβάλλον .