Οι   Οινούσσες   υποβάλλουν   πρόταση   για   τη   νέα   Πολιτιστική   Διαδρομή   του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Παρ, 20/12/2019 - 20:48

Οι   Οινούσσες   υποβάλλουν   πρόταση   για   τη   νέα   Πολιτιστική   Διαδρομή   του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ο Δήμος Οινουσσών, αφού ενημερώθηκε από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπ. Πολιτισμού  κι  Αθλητισμού  για  το  Πρόγραμμα  των  Πολιτιστικών  Διαδρομών  του Συμβουλίου   της   Ευρώπης   με   τη  συνεργασία   των   ναυτιλιακών   φορέων,  του Πανεπιστημίου  Αιγαίου  και  της  Περιφέρειας  Βορ.  Αιγαίου  εκκινεί  διαδικασία προετοιμασίας του φακέλου πιστοποίησης της Διαδρομής των τόπων με ναυτική κληρονομιά.

Το   Πρόγραμμα   Πολιτιστικών   Διαδρομών   του   Συμβουλίου   της   Ευρώπης   έχει ξεκινήσει  το  1987.  Στόχος  του  είναι  η  προώθηση,  διατήρηση,  αξιοποίηση  και μεταβίβαση   στις   επόμενες   γενιές   της   κοινής   ευρωπαϊκής   υλικής   και   άυλης πολιτιστικής    κληρονομιάς.     Οι    Πολιτιστικές     διαδρομές    ανταλλάσσουν     τον διαπολιτισμικό  διάλογο,  προωθούν  τις  ανταλλαγές  προσώπων  και  ιδεών  και συμβάλλουν   στην   κατανόηση   της   Ευρωπαϊκής   Ιστορίας   και   των   πολλαπλώνπολιτιστικών εκφάνσεων της.

 

Σχετικά Άρθρα