προσλήψεις παιδαγωγών

Προσλήψεις 5 παιδαγωγών από το Νομικό Πρόσωπο

01/12/2022 - 20:57

Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του ΝΠΔΔ, στην τελευταία του συνεδρίαση, η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 5 ατόμων ειδικότητας ΠΕ παιδαγωγών...

Προσλαμβάνει παιδαγωγούς το Νομικό Πρόσωπο

01/12/2022 - 13:05

Εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΝΠΔΔ, στην τελευταία του συνεδρίαση, η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 5 ατόμων ειδικότητας ΠΕ παιδαγωγών...