Χίος, Παρασκευή 24 Ιανουαρίου

Ταξική ενότητα οικοδόμων

ΠΑΜΕ

Ανακοίνωση της Ταξικής Ενότητας Οικοδόμων

15/11/2019 - 06:10

"Περάστε κόσμε" έχει καταντήσει η πλειοψηφία τις αρχαιρεσίες του Σωματείου Οικοδόμων. Έχουν επιστρατεύσει όλους τους τρόπους η...