Χίος, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου

:

Σινεμάθεια... κεντώντας το δέντρο της μνήμης

21/09/2019 - 20:17

Εγκρίθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων  το Πρόγραμμα - Φεστιβάλ : "Cineμάθεια, 2019 - 2020, ...