του Κώστα Προμπονά*

Κώστας Προμπονάς

«Ου φιμώσεις βουν αλοώντα»: Η παράδοξη εκλεκτική συγγένεια δασκάλων και ψαλτών

του Κώστα Προμπονά*
12/10/2021 - 15:02

Το παρόν κείμενο αποπειράται να περιγράψει κάποια μύχια χαρακτηριστικά της δασκαλικής εμπειρογνωμοσύνης προσφεύγοντας σε αναλογίες και εκλεκτικές...

Είμαστε οι άνθρωποι για τη δουλειά! Αφήστε μας να την κάνουμε και να την τελειώσουμε!

του Κώστα Προμπονά*
08/10/2018 - 13:15

Το βλέμμα σκοτεινιάζει. Τα φρύδια σμίγουν. Πολλοί Χιώτες, κοντά στον αγώνα για επιβίωση είδαν τους αγνώστους, τους «δεν ξέρω από πού κρατάει η...