Χίος, Δευτέρα 20 Αυγούστου

Του Μιχάλη Παππά

Μιχάλης Παπάς

Το πρέπει να προσέχουμε με το ηλεκτρικό ρεύμα

Του Μιχάλη Παππά
07/02/2018 - 06:43

Η υπενθύμιση των κανόνων ασφαλείας έρχεται πάντα μετά από κάποιο τραγικό συμβάν. Αυτό ισχύει για κάθε είδους ατύχημα και για κάθε είδους κίνδυνο....