του Νίκου Νύκτα Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού

27 Σεπτεμβρίου - Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού

του Νίκου Νύκτα Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού
25/09/2020 - 12:06

“Πολλών δ’ ανθρώπων ίδεν άστεα και νόον έγνω” Γνώρισε τις πόλεις και τον νου πολλών ανθρώπων. Όμηρος (περ 800-750π.Χ) ποιητής (Οδύσσεια α’ 3). Από...