Η πορεία μας στη ζωή

Τρί, 08/06/2021 - 07:42

Η παρουσία μας στη ζωή δεν είναι τυχαία. Όσα συμβαίνουν γύρω μας, κοντά μας, μακριά μας έχουν τη σημασία τους και η προέλευσή τους οφείλεται σε πολλούς παράγοντες. Δεν λείπουν τα προβλήματα, οι χαρές, οι λύπες, οι συγκρούσεις,τα διλήμματα και πολλά απρόοπτα.

Η οικογένεια παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Τα ισχυρότερα πρότυπα είναι ο πατέρας και η μάννα. Ο τρόπος λειτουργίας τους, οι αρχές και οι αξίες που ενστερνίζονται, τα ιδανικά από τα οποία εμπνέονται, η ηθική διάσταση των πράξεών τους, επηρεάζουν την πορεία των παιδιών τους.

Παράλληλα το ευρύτερο ή το πιο κοντινό κοινωνικό περιβάλλον, τα φιλικά πρόσωπα και οι κοινωνικοί θεσμοί, όπως έχουν διαμορφωθεί με το πέρασμα του χρόνου, λειτουργούν θετικά ή αρνητικά, ανάλογα με την ψυχοσύνθεση του κάθε ατόμου. Το καλό ή το κακό παράδειγμα που προβάλλεται από τη λειτουργία κοινωνικών φορέων, όπως είναι ο συνδικαλισμός, το υγειονομικό σύστημα, η κοινωνική πρόνοια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συντελεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα κάθε πολίτη.

Σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη της ψυχοσωματικής οντότητας των παιδιών είναι το σχολείο όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η ψυχοπνευματική συγκρότηση των εκπαιδευτικών και η υψηλή ποιότητα των σχολικών βιβλίων σε συνδυασμό με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Η οργανωτική δομή του κράτους, από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση, την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δικαστικές αρχές και τις αστυνομικές αρχές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης και ευπρεπούς συμπεριφοράς.

Όμως πρωταρχικό ρόλο στον καθορισμό της πορείας μας στη ζωή παίζει η δική μας λειτουργία. Από μας εξαρτάται να αντιδρούμε σε αντιδεοντολογικές πρακτικές, να αποτρέπουμε καταστάσεις που δημιουργούν αδιέξοδα, να αποφεύγουμε τη συμμετοχή μας σε αδικοπραξίες, να δρούμε με δημιουργική διάθεση για την αντιμετώπιση προβλημάτων και να παίρνουμε αποφάσεις μετά από περίσκεψη.

Άλλες απόψεις: Του Χρήστου Κοντογιάννη