Ασφαλτόστρωση της προκυμαίας και παραχώρηση χώρων για τραπεζοκαθίσματα

Μεθαύριο στη νέα συνεδρίαση της Λιμενικής Επιτροπής
Τετ, 20/05/2020 - 10:16

Συνεδριάζει εκ νέου την Παρασκευή στις 11 το πρωί η Λιμενική Επιτροπή για να λάβει αποφάσεις για 36 συνολικά θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, μεταξύ των οποίων η πρόσληψη 4μηνιτών, η σύγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την ασφαλτόστρωση της προκυμαίας, εκτιμώμενης αξίας 34.130,59 ευρώ και η παραχώρηση χώρων σε επαγγελματίες για τραπεζοκαθίσματα σε διάφορες περιοχές εντός λιμένων σε Χίο και Οινούσσες.

Ακολουθεί αναλυτικά η ημερήσια διάταξη:

1. Δεύτερη τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2020.

2. Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ’ αριθ. 252/2019 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου και πιο συγκεκριμένα την εκφόρτωση επικινδύνων φορτίων στον κεντρικό λιμένα Χίου.

3. Έγκριση των όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για τη κατασκευή του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΧΙΟΥ» εκτιμώμενης αξίας 34.130,59 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

4. Έγκριση προμήθειας χυτοσιδηράς δέστρας και ψήφιση πίστωσης ποσού 421,20€ για την εξόφληση της προμήθειας.

5. Έγκριση των εργασιών «Αποκατάστασης διατομής φυσικών ογκολίθων θωράκισης Λιμενίσκου Γριδίων» και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.041,30€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

6. Έγκριση των εργασιών «Αλίευσης φυσικών ογκολίθων για αποκατάσταση της θωράκισης στο αλιευτικό καταφύγιο Αγ. Ερμιόνης» και ψήφιση πίστωσης ποσού 3.360,24€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

7. Έγκριση των εργασιών «Φύτευσης λουλουδιών, καλλωπισμού δενδρυλλίωνκαι περιποίησης παρτεριών, σε ζώνες αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Χίου» και ψήφιση πίστωσης

ποσού 2.385,05€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

8. Έγκριση του έργου «Αποκλάδωσης – κοπής δέντρων στις ζώνες των αλιευτικών καταφυγίων» και ψήφιση πίστωσης ποσού 2.639,52€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

9. Έγκριση του έργου «Αποκατάσταση βατότητας Δ. τμήματος Λιμένα Λιμνιών».

10. Έγκριση προμήθειας ενός τρέιλερ μεταφοράς μικρών σκαφών.

11. Χορήγηση παράτασης ενός μήνα στην παραχώρηση χρήσης της γεφυροπλάστιγγας 1του Κεντρικού Λιμένα Χίου, λόγω των έκτακτων συνθηκών που έχει η εμφάνιση του κορωνοϊού COVID 19.

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών στο ανατολικό τμήμα του Κεντρικού Λιμένα Χίου».

13. Συζήτηση επί αιτήσεως Αντωνίου Χιώτη σχετικά με την παραχώρηση του δικαιώματος

χρήσης χώρων στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Θόλους, και πιο συγκεκριμένα την άδεια σύστασης οποιασδήποτε μορφής εταιρείας από τον χρήστη των εν λόγω χώρων.

14. Αναζήτηση προσφορών επιτοκιακών κ.λπ όρων από Τραπεζικά καταστήματα του Νομού μας για μεταφορά των χρηματικών μας διαθεσίμων.

15. Προσαύξηση της τιμής μονάδας εργασιών βάση της εγκυκλίου ΥΠΕΧΩΔΕ 33/2004.

16. Πρόσληψη προσωπικού ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου

Χρόνου για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού covid 19, διάρκειας τεσσάρων μηνών.

17. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υλικών.

18. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

19. Ακύρωση της αριθ. 421/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου και των χρηματικών καταλόγων 346/2020 (σειρά 10) και 350/2020 (σειρά 10) της εταιρείας ΒΟΥΡΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 997219057 λόγω διακοπής εργασιών αυτής.

20. Τροποποίηση χρηματικών καταλόγων 346/2020 και 350/2020 ως προς το ποσό χρέωσης, βάσει της πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

21. Διαγραφή σειράς 32 του χρηματικού καταλόγου 346/2020 και σειράς 31 του χρηματικού καταλόγου 350/2020 με επωνυμία ΚΩΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ με Α.Φ.Μ.112389459.

22. Αίτημα ανάκλησης της αριθ. 24/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. Χίου.

23. Συζήτηση επί αιτήσεως Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Κεντρικού Λιμένα Χίου έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.

24. Συζήτηση επί αιτήσεως ΦΡΑΔΕΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Μεστών έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.

25. Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΑΒΒΑΔΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Οινουσσών έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.

26. Συζήτηση επί αιτήσεως ΗΛΙΑΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Οινουσσών έμπροσθεν του καταστήματός της για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.

27. Συζήτηση επί αιτήσεως ΠΑΠΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Καρδαμύλων έμπροσθεν του καταστήματός του για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το διάστημα 2020-2022.

28. Συζήτηση επί αιτήσεως ΚΟΙΣΠΕ για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης χώρου στη χερσαία ζώνη Λιμένα Χίου για το έτος 2020 και έκδοση άδειας λειτουργίας.

29. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στην ΚΛΟΥΒΑΣ ΙΣ. – ΣΟΥΛΗ ΑΡ. – ΧΑΜΕΤΗΣ Π. Ο.Ε. σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

30. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στην ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΕΡΑΦΗ & ΣΙΑ ΟΕ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

31. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στην ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

32. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στην Μ. ΧΑΜΟΥΖΑ – Α.ΤΟΥΜΑΖΟΥ ΟΕ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

33. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στον ΜΕΡΜΗΓΚΟΥΣΗ

ΘΕΟΦΑΝΗ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

34. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στην CHIOS FLO PC ΙΚΕ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

35. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στον ΠΑΠΑΖΗ ΣΤΑΜΑΤΙΟ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση

των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

36. Παραχώρηση ειδικού δικαιώματος χρήσης πρόσθετου χώρου στη ΧΑΒΙΑΡΑ ΙΟΥΛΙΑ σύμφωνα με την πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Σχετικά Άρθρα