Γέφυρα: Ανακοίνωση επιλογής απασχολουμένων ΜΚΔΗΦ ΠΣΑμεΑ

Τρί, 21/09/2021 - 21:08

Ο Παγχιακός Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία ανακοινώνει ότι η τελική επιλογή εργαζομένων, στην πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. Η ΓΕΦΥΡΑ του Π.Σ.Α.μεΑ., με κωδικό ΟΠΣ 5086731,  διαμορφώθηκε ως εξής:

Τίτλος θέσης

Κωδικός

Επιτυχών/ούσα

Φυσίατρος

01

ΠΥΡΓΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

Ψυχολόγος

03

ΦΥΚΙΑ ΜΑΡΚΕΛΛΑ

Κοινωνικός Λειτουργός

04

ΓΑΦΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

Φυσικοθεραπευτής

05

ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ

Οδηγός

06

ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Συνοδηγός

07

ΚΟΥΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Βοηθός Νοσηλευτή

08

ΓΑΓΚΑ ΑΡΧΟΝΤΙΑ

Βοηθητικό Προσωπικό

09

ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Βοηθός Μεταφορέων

10

ΑΛΑΤΣΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Σημειώνεται ότι η θέση Εργοθεραπευτή και εν ελλείψει Λογοθεραπευτή, με κωδικό αριθμό 02, δεν έχει καλυφθεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η επαναπροκήρυξη. Αιτήσεις μέχρι και τις 23/9/2021.

 

Επίσης ο ΠΣΑμεΑ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε και η διαδικασία επιλογής ωφελουμένων του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Α.μεΑ. «Η Γέφυρα» του Π.Σ.Α.μεΑ., μετά την επικύρωση από το Δ.Σ. των πρακτικών της Επιτροπής  Εξέτασης των αιτήσεων και Επιλογής Συμμετεχόντων (Α.μεΑ.) στην πράξη «Λειτουργία Μικτού Κέντρου Διημέρευσης ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. Η ΓΕΦΥΡΑ, με κωδικό ΟΠΣ 5086731. Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, έδωσε τη μοριοδότηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. Κατόπιν αυτών η επιλογή των Ωφελουμένων, με βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους,  διαμορφώθηκε ως εξής:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΩΝ

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

83 / 16-6-2021

90

94 / 25-6-2021

72

95 / 25-6-2021

72

128 / 15-7-2021

72

109 / 6-7-2021

68

132 / 19-7-2021

62

82 / 15-6-2021

60

85 / 16-6-2021

60

88 / 22-6-2021

60

133 / 19-7-2021

60

10η

92 / 23-6-2021

42

11η

71 / 10-6-2021

40

12η

74 / 11-6-2021

40

13η

75 / 11-6-2021

40

14η

80 / 15-6-2021

40

15η

81 / 15-6-2021

40

16η

84 / 16-6-2021

40

17η

86 / 17-6-2021

40

18η

87 /  22-6-2021

40

19η

93 / 23-6-2021

40

20η

70 / 9-6-2021

30

21η

73 / 10-6-2021

30

22η

 

Σχετικά Άρθρα