Χίος, Τρίτη 14 Ιουλίου

Καθαρισμοί χειμάρρων απο την Περιφερειακή Ενότητα Χίου

Δείτε το Βίντεο
Τρί, 12/05/2020 - 14:11

Σε καθαρισμούς χειμάρρων και ρεμάτων της Χίου προχώρησε η Περιφερειακή Ενότητα χωρίζοντας ότι έργο σε τρεις εργολαβίες (Βόρειας, Κεντρικής και Νότιας Χίου), ύψους 180.000 ευρώ η καθεμιά.

Η αρμοδιότητα και η ευθύνη για τον καθαρισμό των χειμάρρων πέρασε στις Περιφέρειες της χώρας το καλοκαίρι του 2018 με το νόμο «Κλεισθένη», ενώ σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Παντελή Μπουγδάνο και τους προϊστάμενους των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Χίου, πέρα από μικρές επί μέρους παρεμβάσεις το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ως Περιφερειακή Ενότητα Χίου επιλέξαμε να κινηθούμε με τρόπο οργανωμένο και μεθοδικό προκειμένου να καλυφθεί  το σύνολο των αναγκών σε ολόκληρη τη Χίο. 

Πρόκειται για μια αρμοδιότητα και ένα έργο ουσίας τόσο από την άποψη της πολιτικής προστασίας αλλά και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Τα τελευταία μάλιστα χρόνια με την επικράτηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής καθίσταται απολύτως αναγκαία η θωράκιση του νησιού μας από πλημμυρικά φαινόμενα, ανέφερε ο κ.Μπουγδάνος τονίζοντας ότι υπήρχαν ρέματα και χείμαρροι που είχαν να καθαριστούν αρκετά χρόνια.

Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν:

Καθαρισμοί Χειμάρρων Βόρειας Χίου (Οκτώβριος 2019- προϋπολογισμός 180.000 €) –έχουν καθαριστεί 154 στρέμματα.

Καθαρισμοί Χειμάρρων  Κεντρικής Χίου (Οκτώβριος 2019- προϋπολογισμός 180.000 €)  - έχουν καθαριστεί 195 στρέμματα.

Καθαρισμοί Χειμάρρων Νότιας Χίου (Φεβρουάριος 2019-  προϋπολογισμός 180.000 €) – έχουν καθαριστεί 115 στρέμματα.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της ΠΕ Χίου, τα εν λόγω έργα αφορούν τον καθαρισμό της κοίτης των χειμάρρων, ρεμάτων και παραπόταμων αυτών από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, σκουπίδια ή επιχώσεις, ώστε να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η παροχετευτικότητα των χειμάρρων με σκοπό την αποφυγή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων.

Η επιλογή των σημείων παρέμβασης έγινε μετά από αυτοψίες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χίου και συνεργασία με τοπικούς φορείς.

Επισημαίνεται ότι έγιναν παρεμβάσεις σε σημεία όπου είχε να γίνει καθαρισμός για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα (σε περιπτώσεις άνω της 10ετίας) με προφανείς κινδύνους για πλημμυρικά φαινόμενα.

Τα εν λόγω έργα συνεχίζονται με εκ νέου παρεμβάσεις καθαρισμού όπου αυτό είναι αναγκαίο.

Στον προγραμματισμό μας είναι ο σχεδιασμός και η δημοπράτηση με το ίδιο πρότυπο, νέων έργων προκειμένου να συνεχιστούν οι καθαρισμοί καθώς και να υπάρξουν παρεμβάσεις σε νέα σημεία όπου κρίνεται αναγκαίο.

Επίσης έχουν ολοκληρωθεί μικρότερης κλίμακας παρεμβάσεις στις Οινούσσες και προγραμματίζονται αντίστοιχες στα Ψαρά.», καταλήγει η ενημέρωση από τη  Π.Ε. Χίου.

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Τρί, 14/07/2020 - 18:01

Δεν ξέρουμε τι θέλει να πεί ο Δήμος με το παρακάτω δελτίο τύπου, που μας έστειλε, εκτός από το επαναβεβαιώσει την παροιμία "πονάει δόντι κόβει κεφάλι".

Ότι επικινδυνότητα και να υπάρχει οι δρόμοι δεν κόβονται.

Τρία χρόνια έχουν κόψει δρόμο προς τα Οθωμανικά Λουτρά!

16 μήνες έχουν κόψει την Ευστρ. Αργέντη!

Ένα χρόνο σχεδόν ανέχονται την παρανομία του Νοσοκομείου να έχει κόψει τμήμα της Μιχ. Λιβανού έξω από το παλιό Μαιευτήριο!

Ας βρούν άλλη τεχνική λύση, οι δρόμοι δεν κόβονται.

Ακολουθεί το έγγραφο που προσπαθεί να διακιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

Ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το από 26/06/2020, αρ.πρωτ.ΥΠΠΟ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΒΑ/210534/25614/1001 έγγραφο της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων, σχετικά με την επικινδυνότητα ετοιμόρροπου κτίσματος στην οδό Αννας  Κομνηνής 3 στο Φρούριο Χίου, η Δ/νση Τ.Υ.Δ.Χίου προχώρησε στην απαγόρευση της διέλευσης οχημάτων ,προς αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων σε περιοίκους και πεζούς.

Το παρόν έγγραφο έχει κοινοποιηθεί και στον ιδιοκτήτη, ο οποίος καλείται για την άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα.