Να αποκαταστήσει η ΔΕΗ τις ζημιές στο Μελανειός

Επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού
Πέμ, 09/07/2020 - 06:32

Όπως έγινε γνωστό στο ευρύτερο κοινό από την ιστοσελίδα του Αστραπάρη, τη στιγμή αυτή η περιοχή του Μελανιούς υφίσταται τρομακτική περιβαλλοντική αλλοίωση και καταστροφή από τα εκτελούμενα εκεί έργα για την εκφόρτωση και εν συνεχεία μεταφορά στο χώρο εγκατάστασης των γιγαντιαίων ανεμογεννητριών. Και ενώ συντελούνται όλα αυτά και ως κάτοικοι υφιστάμεθα τις οδυνηρές συνέπειες, ουδείς μπήκε στον κόπο να ενημερώσει  έστω και για τα προσχήματα την Τοπική μας Κοινότητα. Προ της εν λόγω καταστάσεως, ο Πολιτιστικός Σύλλογος του Μελανιούς, ως ελάχιστη υποχρέωση έναντι του χωριού μας και θέλοντας να προλάβει περαιτέρω ζημία της οδηγούσας στο Μνημείο του Ολκαυτώματος ασφαλτοστρωμένης οδού, έχει αποστείλει τα ακόλουθα δύο συνημμένα έγγραφα, το πρώτο στην εκτελούσα τα έργα ΔΕΗ Ανανεώσιμες Ενέργειες και το δεύτερο στο Δήμο της Χίου, με την ελπίδα ότι  θα τύχουμε της δέουσας ανταπόκρισης.

                                                 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΟΥ ΜΕΛΑΝ(Ε)ΙΟΥΣ               Χίος   8 Ιουλίου   2020      

       « Η ΜΕΛΑΙΝΑ ΑΚΡΑ »

                                            Μέλα  7 , 82100  ΧΙΟΣ     

                                    Τηλ.      22710 -25 930                            Αρ.Πωτ.: 1                                

                                       Εmail: kfragomi@yahoo.gr  

                                                                      ΠΡΟΣ  ΔΕΗ Ανανεώσιμες                                                                            

                                                                                 Αθήνα.    

 

Αξιότιμοι Κύριοι,

    Προκειμένου να διαπλατυνθεί η διερχόμενη από το χώρο των ανεμογεννητριών και καταλήγουσα στη θάλασσα ασφαλτοστρωμένη οδός στο Μελανιός, τα εκεί εργαζόμενα  για λογαριασμό σας τεχνικά συνεργεία έχουν  σε ορισμένα σημεία εκσκάψει εκατέρωθεν της οδού τμήματα, προβαίνοντας εν συνεχεία στην επιχωμάτωσή τους και την επικάλυψη  με υλικό Α4.    ΄Ομως, επειδή η πείρα έχει αποδείξει ότι η ως άνω επίστρωση θα παρασυρθεί από τη βροχή, και εν συνεχεία το υποκάτω της ασφάλτου έδαφος σταδιακά θα διαβρωθεί, λόγω και της έντονης κατωφέρειας, με αναπόφευκτη συνέπεια η άσφαλτος να υποχωρήσει και να καταστραφεί,

                                                          π α ρ α κ α λ ο ύ μ ε  

να μας διαβεβαιώσετε ότι θα δώσετε εντολή να τσιμεντοστρωθούν ή ασφαλτοστρωθούν  μετά το πέρας των εργασιών τα σημεία που έχουν προχείρως επιστρωθεί, προκειμένου να αποτραπεί η προαναφερθείσα επαπειλούμενη καταστροφή. Τα εκεί εργαζόμενα συνεργεία μάς είπαν ότι θα ήταν εύκολο γι’ αυτά να προβούν στην ασφαλή επίστρωση αυτή, αρκεί να λάβουν από εσάς τη σχετική εντολή. Εννοείται, βεβαίως, ότι θα πρέπει να επισκευαστούν και τα σημεία εκείνα της ασφάλτου που έχουν ήδη υποστεί ή και θα υποστούν  ζημίες από τη διέλευση των υπερβαρέων οχημάτων και μηχανημάτων, και να αποκατασταθεί και όποια άλλη βλάβη (λ.χ. υδρευτικό δίκτυο) που έχει προκληθεί.

      Εν αναμονή της άμεσης  απαντήσεώς σας , διατελούμε,

                                                                                           Μετά τιμής

                                                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                            Ο Πρόεδρος

 

                                                                                       Κ.Ε.Φραγκομίχαλος 

 

    

                                         ΠΡΟΣ  το Δήμο Χίου                                                                           

                                                                                  .   

 ΣΥΝ. 1

   Σας κοινοποιούμε επιστολή μας στη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ενέργειες, αναφερόμενη στις ζημίες που έχουν προκληθεί και επαπειλούνται περαιτέρω στην ασφαλτοστρωμένη οδό, η οποία οδηγεί από το χωριό στη θαλάσσια ακτή της ευρύτερης περιοχής του Μνημείου του Ολοκαυτώματος,  όπου θα εκφορτωθούν τα υπερμεγέθη εξαρτήματα των εγκατασταθησόμενων γιγαντιαίων  ανεμογεννητριών, με την παράκληση να μας γνωρίσετε:

   1. Εάν έχει δοθεί από το Δήμο άδεια για τις εκεί εκτελούμενες εργασίες (ο Πάρεδρος του χωριού δεν έχει από κανέναν ερωτηθεί και ούτε έχει ενημερωθεί).

   2. Εάν ναι, ποιοι οι όροι της σχετικής συμφωνίας και ποιος επιβλέπει εκ μέρους σας για την εξέλιξη των εργασιών αυτών, τον περιορισμό των προκαλούμενων στο οδόστρωμα ζημιών και την ασφαλή αποκατάσταση και αυτών και όποιων άλλων σχετικών.

    Εν αναμονή  της άμεσης απαντήσεώς σας, διατελούμε

                                                                                           Μετά τιμής

                                                                                 Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                                                              Ο Πρόεδρος

 

                                                                                        Κ.Ε.Φραγκομίχαλος 

Υ.Γ. Η Τεχνική Υπηρεσία σας, στην

 οποία απευθυνθήκαμε προ εβδομάδος,

 δεν ήταν σε θέση να μας ενημερώσει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα