Περιοδικό κλείσιμο δρόμων για το δίκτυο άρδευσης του Κάμπου

Παρ, 29/05/2020 - 10:21

Έργα στην οδό Ιωάννου Χρήστου και σε παρόδους θα εκετελεστούν την επόμενη εβδομάδα, από 1η έως 5 Ιουνίου, στα πλαίσια της κατασκευής του δικτύου άρδευσης Κάμπου από το Φράγμα Κόρης Γεφύρι.

Το γεγονος αυτό επιβάλλει το περιοδικό κλείσιμο οδών, γι’αυτό και η ΔΕΥΑΧ ενημερώνει ότι τα έργα που θα εκτελεστούν αφορούν τα παρακάτω:

α) Εργασίες κατασκευής υδροληψιών και εργασίες αποκατάστασης οδοστρώματος στην οδό Ιωάννου Χρήστου.

β) Εργασίες ολοκλήρωσης κατασκευής του δικτύου Φ200 στην οδό Γαλάτη από τη συμβολή της με τη οδό Ιωάννου Χρήστου.

γ) Εργασίες για την κατασκευή του δικτύου επί της οδού Ανδρέα Λαιμού.

δ) Εργασίες κατασκευής φρεατίων υδροληψιών επί της οδού Ιωάννου Χανδρή.

Σχετικά Άρθρα