Το ΤΕΕ ρωτά υπηρεσίες και Εισαγγελία για τις εργασίες στο Αίπος

Παρ, 28/02/2020 - 15:29

Ερωτήματα για τη νομιμότητα των εργασιών που έγιναν στην επιταχθείσα έκταση στο Αίπος θέτει η Ν.Ε. Χίου του Τεχνικού Επιμελητηρίου στην Εισαγγελία αλλά και σε υπηρεσίες όπως η Εφορεία Αρχαιοτήτων, η Δ/νση Δασών και η ΥΔΟΜ Δήμου Χίου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και τα στοιχεία που παρουσιάζει και αφορούν την αυτοψία που έκανανε στην περιοχή του Αίπους, όπου διαμορφώθηκαν τρία πλατώματα, συνολικής επιφάνειας 1600 τμ. κι ένας δρόμος 400 μ.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Σας ενημερώνουμε ότι έπειτα από αυτοψία που διενήργησε κλιμάκιο της ΝΕ Χίου στη συγκεκριμένη θέση διαπιστώθηκε ότι υφίστανται αλλοιώσεις του φυσικού τοπίου διαμορφωμένες με χωματουργικό μηχάνημα στο βόρειο τμήμα της ΕΟ. Οι εργασίες   εκτελέστηκαν   στην   προηγούμενη   εβδομάδα   και   περιλαμβάνουν   τη διάνοιξη οδού πλάτους της τάξης των 4.0 μ και μήκους της τάξης των 400 μ, καθώς και τριών πλατωμάτων συνολικής επιφάνειας 1600 τμ. Δεδομένου ότι το σύνολο της έκτασης  βρίσκεται εντός περιοχής του δικτύου Natura, παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις ενέργειες της υπηρεσίας σας σχετικά με την αδειοδότηση των εργασιών.

 

Υπενθυμίζεται   ότι   ο   χώρος   βρίσκεται   εντός   επιταχθείσας   περιοχής   (ΥΑ 1131/10.02.20  -ΦΕΚ  Β’405/2020).  Με  την  ΥΑ  1551/14.02.20  (ΦΕΚ  Β’480/2020) αδειοδοτήθηκαν η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών και οι εργασίες κατασκευής περίφραξης ως προετοιμασία για την κατασκευή δομών του άρθρου 8 και άρθρου 10 ν. 4375/2016. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδίου νόμου (άρθρο 16, παρ. 3) οι διαδικασίες   αδειοδότησης   περιλαμβάνουν   τις   περιβαλλοντικές   εγκρίσεις   που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 4014/11 (κεφ. Α, αρ.1 παρ.3, αρ. 2 έως 7 και αρ.10). Κατά συνέπεια, η εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών στο συγκεκριμένο χώρο προαπαιτεί εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων από την οικεία Περιφέρεια, πέραν των αρχικών  αδειοδοτήσεων  από  τις  οικίες  Διευθύνσεις  Δασών  και  Αρχαιολογική Υπηρεσία καθώς και διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς."

 

η φωτογραφία είναι του Αντώνη Τσατσαρώνη

 

Σχετικά Άρθρα